Morgondagens turist – hur bemöter vi e-generationen?

Ny rapport från BFUF. E-generationen står snart för den största köpkraften inom resor och hotell. Hur ska besöksnäringen bemöta den? Forskningen utförd vid Luleå tekniska universitet. Ladda ner rapporten på Publikationer.

Läs mer »

Ny kartläggning från BFUF: Vem tänker på besöksnäringen?

BFUFs kartläggning av svensk besöksnärings- forskning 2015 är klar. Var forskas det? Om vad? Och vem finansierar? Ladda ner rapporten i vårt publikationsarkiv.

Läs mer »

Rapport från BFUF: Var fungerar besöksnäringen?

Rapporten är en sammanfattning av forskningsprojektet Framgångsfaktorer för besöksnäringskluster som utförts under 2013-2015 vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Läs mer »

Besöksnäringens forsknings- och innovationsagenda

I agendan finns förslag på hur innovationsförmågan i besöksnäringen ska utvecklas 2014–2030. Agendan finns i en längre och kortare version samt på engelska.

Läs mer »
2016-11-30

Måltidsakademins pris 2016 för vetenskaplig publikation

Karin M. Ekström och Håkan Jönsson i BFUFs forskningsprojekt fick pris för sin bok "På resa i matlandet".

Läs mer »
2016-09-23

4,9 miljoner till fyra universitet för att utveckla besöksnäringen

Forskningsprojekten ska belysa digitalisering och visualisering.

Läs mer »