Säkert! Ny BFUF-rapport

Svenska besöksmål upplevs som trygga. Det visar forskare vid Lunds universitet som studerat nio urbana besöksmål i Sverige. Rapporten innehåller rekommendationer för hur besöksmål och destinationer kan arbeta med trygghetsskapande åtgärder. Ladda ner rapporten Säkert! – Upplevd trygghet på svenska besöksmål, välj BFUFs rapportserie.

Läs mer »

Attraktiva arbetsgivare

Hur ska besöksnäringens företag stå sig i konkurrensen både affärsmässigt och om den framtida arbetskraften? De behöver hitta, utveckla och behålla rätt kompetens och uppfattas som attraktiva. Ladda ner BFUFs nya rapport Attraktiva arbetsgivare – Employer branding i besöksnäringen, välj BFUFs rapportserie.

Läs mer »

Här finns en massa kunskap för dig som utvecklar besöksnäringen.

Läs mer »

Äta ute – ny BFUF-rapport

Tillsammans äter tjänsteresenärerna uppskattningsvis 25 till 30 miljoner måltider utanför sitt hem varje år. Trots gruppens stora betydelse för besöksnäringen finns knappt någon forskning alls om den. Tills nu. Ladda ner rapporten Äta ute – vad, var och hur tjänsteresenären äter, välj BFUFs rapportserie.

Läs mer »

Tio år av forskning om svensk besöksnäring

Se BFUFs jubileumsfilm och hör vad bland andra BFUFs forskare, Ibrahim Baylan och Maud Olofsson säger om svensk besöksnäring.

Se videon »

Branschkoden – verktyg för framgångsrikt personalarbete

Det kan vara en utmaning att hitta, och behålla, duktiga medarbetare i besöksnäringen. Hur gör man rent konkret? Branschkoden samlar de bästa verktygen, mallarna och checklistorna för framgångsrikt personalarbete. Den är framtagen av företrädare för branschen. Ladda ner branschkoden under Övriga publikationer här.

Läs mer »

Hur går det för oss? BFUFs rapport om aktuell forskning i svensk besöksnäring

– Alla branscher behöver forskning och innovation. Det är grunden för att utvecklas. I Sverige är vi duktiga på många sätt, men det räcker inte, säger Ibrahim Baylan, näringsminister, i vår rapport. Vi har gjort en kartläggning av pågående forskning med koppling till besöksnäringen. Ljus i horisonten, men fortfarande satsas blygsamt med medel. Ladda ner rapporten här.

Läs mer »

BFUF-rapport om modell för att arbeta långsiktigt med effekter av evenemang

Evenemang är ett snabbt växande område och ett allt viktigare verktyg i stads- och samhällsutveckling och i strävan efter attraktivitet och tillväxt. Många städer, regioner och länder anstränger sig för att vinna hem stora evenemang. Professor emeritus Tommy D. Andersson har tagit fram en ny modell för att arbeta med legacy. Ladda ner den under Publikationer.

Läs mer »

Morgondagens turist – hur bemöter vi e-generationen?

E-generationen står snart för den största köpkraften inom resor och hotell. Hur ska besöksnäringen bemöta den? Forskningen utförd vid Luleå tekniska universitet. Ladda ner rapporten under Publikationer.

2021-06-18

INVIT #2 2021

Läs om nya forskningsansökningar och nominera Årets ciceron här.

Läs mer »
2021-05-05

BFUF utlyser forskningsmedel

BFUF söker forskningsprojekt med den övergripande inriktningen forskning relevant för besöksnäringen. Utlysningens två teman är: 1) Omstart av besöksnäringen – lärdomar av tiden med pandemin att ...

Läs mer »