Bedömningskriterier

 

Sedan 2014 tillämpar BFUF samma bedömningskriterier som används i Horizon 2020.
Läs mer här: Kriterier_bedomning_BFUF

För utlysningen Framtidens fysiska mötesplats, 2016 i samarbete med Handelsrådet tillämpas dessa kriterier: FFM_kriterier_bedomning.