Vetenskapligt råd/bedömargrupp

Det vetenskapliga rådets uppgift är att säkerställa att forskningen som får medel från BFUF håller hög vetenskaplig kvalitet. Rådet granskar ansökningarna och gör en bedömning som blir vägledande när BFUFs styrelse fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas. Rådet som granskade utlysningen Digitalisering och visualisering i svensk besöksnäring, 2016, bestod av ledande och erfarna akademiker:

 • Cecilia Sjöberg, fil. dr, direktör, avdelningschef IKT och tjänster, Vinnova
 • Jonas Löwgren, professor i medie och informationsteknik, Linköpings universitet
 • Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Örebro universitet
 • Mischa Billing, lektor i Måltidskunskap, Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet
 • Staffan Truvé, ordförande Swedish ICT, CTO Recorded Future

 

Utlysningen Framtidens fysiska mötesplats, 2016, har följande bedömargrupp:

 • Anders Johansson, Visit solutions
 • Cecilia Sjöberg, fil. dr, direktör, avdelningschef IKT och tjänster, Vinnova
 • Fredrik Kolterjahn, forsknings- och analyschef, JLL Fastighetsrådgivning
 • Fredrik Törn, ekon. dr, chef, Kundinsikt Coop
 • Jan Roy, styrelseordförande, Kairos Future
 • Kristina Palm, tekn. dr, prefekt, KTH Södertälje, Karolinska Institutet
 • Ola Thufvesson, fil. dr, Lunds universitet, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
 • Therese Möller, HR-specialist, IKEA