Välkommen till Kunskapsforum i Stockholm –
om forskning och innovation i svensk besöksnäring 2021

Plats: City Conference Center, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14

Vart är vi på väg?
Hur ser besöksnäringens kunskapsbehov ut? Och hur främjar vi kunskapsutveckling och innovation i besöksnäringen? Ett samtal om forskningens och näringens behov.

BFUF och NATU bjuder tillsammans in forskare från hela landet och representanter från besöksnäringen och offentliga FoU-systemet till ett möte för att tillsammans stämma av forskningsläget, vad är på gång på svenska lärosäten och hur besöksnäringens kunskaps- och innovationsbehov ser ut.

Program
23 november – Var är vi nu?
Vi stämmer av forskningsläget.
10.00 Inregistrering och kaffe
11.30 Lunch
12.45 Välkommen, BFUF och NATU
13.00 Forskning om besöksnäring och turism i Sverige 2021:
Möjligheter och utmaningar, Dieter Müller, professor, Umeå universitet
13.20 Vad vi forskar om på:
– Örebro universitet
– Uppsala universitet
– Umeå universitet
– Södertörns högskola
14.00 BFUF Play
14.10 Vad vi forskar om på:
– Mittuniversitetet/ETOUR
– Lunds universitet
– Högskolan Väst
14.35 Paus
15.00 Multidisciplinär forskning och nya forskningsområden, Thomas Kaiserfeld, professor, ordförande Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap
15.30 Vad vi forskar om på:
– Luleå tekniska universitet
– Karlstads universitet
– Högskolan Dalarna
– Göteborgs universitet
– Kungliga tekniska högskolan
16.15 En hållbar framtid och besöksnäring, vad innebär det och vad kan forskning bidra med?
Per Olsson, professor, Stockholm Resilience Center
16.40 Nominerade till Årets ciceron i besöksnäringen
17.00 Konferensens dag 1 avslutas
Info om kvällens middag och morgondagens program.
18.45 Medveten middag på Urban Deli, Sveavägen 44 i Stockholm

24 november – Vart ska vi ta oss?
Hur ser besöksnäringens kunskaps- och innovationsbehov ut?
Hur främjar vi på bästa sätt kunskapsutveckling och innovation i besöksnäringen
08.30 Välkomna till dag 2.
08.40 Vår näringspanel om kunskapsbehovet i besöksnäringen 2021 och framåt. Medverkande: Anders Johansson, vd Hospitality visions, Marina Nilsson, ombudsman Hotell- och restaurangfacket, Thomas Sjöstrand, vd Lisebergs, Jubileumsprojekt, Susanne Andersson, vd Visit Sweden
09.10 Innovation i besöksnäringen och potentialen i framtidens upplevelseindustri, Ola Bergström, professor, Handelshögskolan Göteborgs universitet
09.35 Våra offentliga aktörers panel om kunskapsbehovet i besöksnäringen 2021 och framåt, Medverkande: Anna Hag, departementssekreterare Näringsdepartementet, Åsa Minoz, innovationsstrateg Viable Cities, Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef Tillväxtverket, Karin Ekebjär, samordnare besöksnäringen region Kalmar
10.05 Greentopia – evenemang som drivande kraft i klimatomställningen, Joppe Pihlgren, verksamhetsledare Svensk Live
10.20 Rundabordssamtal där alla får bidra till riktningen. Hur kan besöksnäringen och forskare tillsammans flytta besöksnäringen framåt? Finns det ngt internationellt exempel där detta har fungerat bra?
11.40 Reflektioner, tack och avslut
12.00 Lunch

Se prisutdelningarna den 24/11, Stora turismpriset (startar 17.00) och
Årets ciceron (startar ca 17.30) här

Anmälan till Kunskapsforum är stängd.

Video Title