Framtidens fysiska mötesplats

Handels- och besöksnäringen är tätt sammankopplade och sysselsätter idag tillsammans cirka 700 000 personer i Sverige. Det gör dem till en viktig del av Sveriges ekonomi och samhället samtidigt som näringarna har flera gemensamma utmaningar och möjligheter. Därför passar det väldigt bra att kombinera forskning inom dessa områden.

Handelsrådet och BFUF (Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond) tog tillsammans fram utlysningen Framtidens fysiska mötesplats för att skapa förutsättningar för projekt som fokuserar på gemensamma utmaningar och möjligheter rörande framtidens konsumtionsmönster och fysiska mötesplatser. Projekt som har beviljats skapar resultat och nytta för båda sektorerna. Målet är få fram konkret och framåtblickande kunskap till kombinerad nytta för både besöks- och handelsnäring. Forskningen ska bidra till att höja båda sektorernas kompetens och attraktionskraft som arbetsmarknad.

Fyra projekt som pågår mellan 2017 och 2019 har fått dela på totalt 11 miljoner kronor. Inom ramen för satsningen kommer det att hållas gemensamma publika seminarium och ges ut en rapport med de samlade resultaten när projekten är färdiga.

Slutrapporten En perfekt plats

Ladda ner slutrapporten här.

Livesändning 24 september

Se sändningen i efterhand här.

Beviljade projekt

Ladda ner broschyr om projekten här.

Programråd

Programrådet med fyra representanter från näringsliv och akademi följer forskningsprogrammet. Rådets uppgift är att att stödja programmet med idéer och kunskap angående kunskapsbehovet och vägar för implementeringen av ny kunskap. Det är också ett forum för kontakter mellan projekten i syfte att undvika dubbelarbete och om möjligt skapa synergier mellan dem.

  • Anders Johansson, Hospitality Visions
  • Charlotte Skott, vd, Destination Sälenfjällen, från och med hösten 2017 näringslivsdirektör i Uppsala kommun
  • Ola Thufvesson, universitetslektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet
  • Özge Öner, Handelshögskolan i Jönköping och IFN

 

Uppstart den 13 september 2017

Läs om det välfyllda frukostmötet på Paradiset Matmarknad då projekten presenterade sig.

Video Title