En agenda för besöksnäringens utveckling

Innovation för Sverige

Besöksnäringen i Sverige är en stark sektor som många gånger fungerar som landets ansikte utåt. Genom en bred innovationssatsning med privata och offentliga aktörer i samverkan kan sektorn nå en ledande position i att erbjuda hållbara, moderna och unika besöksupplevelser. 2012 presenterade regeringen en innovationsstrategi med fokus på att möta globala samhällsutmaningar, skapa konkurrenskraft och jobb i en global kunskapsekonomi och samhällstjänster med ökad kvalitet. Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA har finansierat en satsning på strategiska innovationsagendor och s.k. Strategiska innovationsområden (SIO). Målet är att näringsliv, offentlig sektor och akademi ska samverka för prioriteringar av investeringar i forskning, utveckling och innovation inom områden som är viktiga för Sverige. Besöksnäringen är en sektor som genom BFUF blivit utvald att utarbeta en forsknings- och innovationsagenda.

POPagendan_Roadmap

Samling kring en agenda

Sedan år 2000 har den totala turismkonsumtionen i Sverige ökat med 83 procent. Besöksnäringen sysselsätter omkring 168 000 personer på årsbasis, och förutom den ekonomiska styrkepositionen kännetecknas sektorn av att den skapar sysselsättning i glesbygden i lika hög grad som i städerna. Syftet med agendan är att bidra till samarbete för nya innovationer, efterfrågad och spetsig forskning och samverkan för utveckling i besöksnäringen. Målet är bygga sektorns innovationsförmåga och en besöksnäring i världsklass. Besöksnäringens forsknings- och innovationsagenda är framtagen i samverkan mellan arbetsmarknadens parter: Visita – Svensk besöknäring, Hotell och restaurangfacket, Transportgruppen, Svensk Handel, Hui Research AB samt forskare vi nio universitet och med stöd av ledande företag i sektorn, bland andra: Scandic Hotels, Berns Group, Svenska Turistföreningen, Skistar, Compass Group liksom intresseorganisationer som Riksidrottsförbundet, Festivalsverige, Riksförbundet Sveriges Museer. Sist men inte minst har regionala aktörer engeagerat sig i agendans mål och innehåll. I referensgruppen till arbetet ingår Svensk Turism AB, Tillväxtverket och Visit Sweden.

Besöksnäring i världsklass 2020

Målsättningen för agendan som handlar om att genom forskning och innovation, till år 2020, bidra till en fördubbling av turismexporten så att den når 200 miljarder kronor samt till att generera 100 000 nya jobb i Sverige. Detta genom att fokusera på fem nyckelinitiativ: forskning, kompetens, tillgänglighet, destination/teman, samverkan.

Agendan definierar även sex prioriterade kunskapsområden som kan angripas inom de fem nyckelinitiativen. Dessa är: kund/marknadskunskap, produktutveckling/ tjänsteinnovation, digitalisering/visualisering, hållbar turism, infrastruktur/logistik/transport, policyutveckling/public-private partnerships.

Vill du veta mer, kontakta Stina Algotson, VD BFUF,
070-736 07 01 eller stina@bfuf.se.

Läs mer här:

Besöksnäringens forsknings- och innovationsagenda, svensk, mars 2014.
Ladda ner: Agenda_sv_lang
Besöksnäringens forsknings- och innovationsagenda, svensk, kortversion, mars 2014.
Ladda ner: Agenda_sv_kort
SWE-INVIT, Besöksnäringens forsknings- och innovationsagenda, engelsk, november 2013.
Ladda ner: Agenda_eng
Vinnovas presentation av arbetet med besöksnäringens forsknings- och innovationsagenda. Ladda ner.

 

Video Title