Vetenskapligt råd/bedömargrupp

Det vetenskapliga rådets uppgift är att säkerställa att forskningen som får medel från BFUF håller hög vetenskaplig kvalitet. Rådet granskar ansökningarna och gör en bedömning som blir vägledande när BFUFs styrelse fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas. Rådet som ska granska ansökningar inom utlysningen 2018, Social hållbarhet i besöksnäringen, är:

  • Maria Ek Styvén, biträdande professor i industriell marknadsföring, Luleå tekniska universitet
  • Misse Wester, professor i riskhantering och samhällssäkerhet, Lunds universitet
  • Per Frankelius, docent vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet