Vetenskapligt råd/bedömargrupp

Det vetenskapliga rådets uppgift är att säkerställa att forskningen som får medel från BFUF håller hög vetenskaplig kvalitet. Rådet granskar ansökningarna och gör en bedömning som blir vägledande när BFUFs styrelse fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas. Rådet som ska granska ansökningar inom utlysningen 2020 är:

  • Lena Mossberg, professor i marknadsföring, Göteborgs universitet
  • Dieter Müller, professor i kulturgeografi, Umeå universitet
  • Emma Gretzer, avdelningschef Samhällsbyggnad, Formas
  • Thomas Andersson, professor i företagsekonomi, Högskolan i Skövde