Vetenskapligt råd/bedömargrupp

Det vetenskapliga rådets uppgift är att säkerställa att forskningen som får medel från BFUF håller hög vetenskaplig kvalitet. Rådet granskar ansökningarna och gör en bedömning som blir vägledande när BFUFs styrelse fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas. Rådet granskat ansökningar inom utlysningen 2021 är:

  • Lena Mossberg, professor i marknadsföring, Göteborgs universitet
  • Dieter Müller, professor i kulturgeografi, Umeå universitet
  • Emma Gretzer, avdelningschef Samhällsbyggnad, Formas
  • Lars E Olsson, professor i psykologi, Karlstads universitet

Video Title