2018-10-10 kl. 9.30 – 16.30 Blackbox, Acusticum Snickargatan 22, Piteå

Attraktiva stadskärnor – spridningskonferens

Välkommen att ta del av forskning och exempel på hur stadskärnor kan bli mer attraktiva genom platsinnovativa synergier mellan handeln och besöksnäringen!
Mer information finns här: www.ltu.se/platsinnovation

2018-06-18 kl. Kl. 14.00

Utlysning 2018 – sista ansökningsdag

Ansökan till utlysning Social hållbarhet i besöksnäringen stänger idag kl 14.

2018-04-19

Forskarseminarium 2018

Forskare från BFUFs forskningsprojekt samlas en heldag i Stockholm den 19 april.

2018-03-16

Ny utlysning – Social hållbarhet i besöksnäringen

BFUF utlyser forskningsmedel.

2017-09-13 kl. Kl 8.30 – 9.30 Paradiset, Regeringsgatan

Framtidens fysiska mötesplats – uppstart

Frukostseminarium: Handels- och besöksnäringen presenterar gemensamma forskningsprojekt

På ett frukostseminarium den 13 september presenteras fyra startklara forskningsprojekt som spänner över viktiga frågor kring framtida fysiska mötesplatser. Satsningen bygger på reella samarbeten mellan branscherna i olika former och projekten kommer att vara till stor nytta för båda näringarna.

 

Program

8.30–8.40 Välkommen
Andreas Hedlund, Handelsrådet, och Eva Fohlstedt, BFUF

 

8.40–8.55 Vi stärker besöks- och handelsnäringen
Ordförande och vice ordförande i BFUF respektive Handelsrådet: Jonas Siljhammar, Malin Ackholt, Susanna Gideonsson och Karin Johansson.

 

8.55–9.15 Intervjuer med projektledarna
Lena Strålsjö, Handelsrådet, och Eva Fohlstedt, BFUF, ställer frågor om projekten.

 

Attraktiva arbetsgivare: Employer branding i handels- och besöksnäring
Projektledare: Maria Ek Styvén Luleå tekniska universitet

 

Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier
Projektledare: Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

 

Den lilla stadens attraktivitet: Vilken roll och betydelse har handeln och besöksnäringen
Projektledare: Oana Mihaescu, Handelns Forskningsinstitut

 

Framtidens kundupplevelser: Digitalisering av tjänster i fysiska mötesplatser som ett sätt skapa mervärde för både företag och kund
Projektledare: Erik Wästlund, Karlstads universitet

 

9.15–9.30 Innovationssystemet inom handel och besöksnäring
Stina Algotson, huvudsekreterare i Utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt

 

 

Läs mer om de fyra beviljade forskningsprojekten i vår projektdatabas här.

 

2017-04-25 kl. 10-18.30 Scandic Hotel Haymarket, Stockholm

Forskarseminarium 2017

Forskare från BFUFs forskningsprojekt samlas en heldag i Stockholm den 25 april.

Mer information kommer.

2017-03-15

Framtidens fysiska mötesplats

Den 15 mars fattade Handelsrådet och BFUF beslut om vilka forskningsprojekt som tilldelas medel i utlysningen Framtidens fysiska mötesplats.

2017-03-14 kl. Kl 9.30 – 17 Studio Acusticum, Piteå

Platsinnovation för attraktiv stad och glesbygd

Forskningsprojektet Platsinnovationer i Swedish Lapland har undersökt platsens betydelse för tillväxt och innovation. De presenterar sina resultat vid ett seminarium i Piteå.

Forskarna sammanfattar också sina resultat i en populärvetenskaplig bok som kommer att lanseras under våren 2017.

 

 

Läs mer och anmäl dig här. Välkommen! Seminariet är kostnadsfritt.

2016-09-02

Inspirationsseminarium Framtidens fysiska mötesplats

Hur kommer de fysiska mötesplatserna där handel och besöksnäringen möts att se ut i framtiden – detta är frågan i fokus i BFUFs och Handelsrådets gemensamma satsning på en utlysning av forskningsmedel till tvååriga forskningsprojekt.

Medverkande: Claes Göran Sylvén, Ica Flygfyren i Norrtälje och Icas styrelseordförande, Charlotte Skott, Scandinavian Mountains och Ricard Constantinou, entreprenör, Teatern i Ringen, Panini, K-märkt och K25.