Nu lanserar vi BFUF Play

Hej! Här finns kunskap för dig som arbetar inom eller utvecklar besöksnäringen och för studerande på högskolor och branschutbildningar. På BFUF Play ger forskare tillsammans med sina samarbetspartners en bransch-anpassad inblick i resultaten från våra projekt. Du kan välja mellan film På 2 minuter eller i en längre Masterclass på cirka 25 minuter. Mycket nöje!

Aktörer som arbetar med utveckling av besöksnäringen, utbildning eller som helt enkelt är intresserade av att sprida kunskapen till fler målgrupper får gärna “bädda in” filmerna i egna kanaler för publik och icke-kommersiell spridning.

Attraktiva arbetsgivare

Med ett starkt varumärke är det lättare att hitta och behålla rätt kompetens. Hur kan arbetsgivare i besöksnäringen bli mer attraktiva med hjälp av employer branding?
Medverkande: Anna Näppä och Maria Ek Styvén, Luleå tekniska universitet och Fredrik Eriksson, Långbro värdshus och Nationalmuseum

Har ni specialkost?

En av fem konferensgäster önskar specialkost. Vissa företag har aldrig mindre än 30 procent specialkost. Det här skapar både utmaningar och möjligheter för företag och anställda i besöksnäringen.
Medverkande: Richard Tellström, SLU Food, Lena Andersson, Sigtunahöjden Hotell & Konferens och Jens Dolk, K-märkt

Naturligtvis

Cirka 20 procent av oss har funktionsnedsättning. Till det kommer alla som kanske är tillfälligt sjuka, skadade eller gravida. Naturturismföretag som utvecklar sin verksamhet så att den blir mer tillgänglig ser en stor efterfrågan. Här finns en outnyttjad potential.
Medverkande: Kristin Godtman Kling och Sandra Wall-Reinius, Mittuniversitetet, Karolina Celinska, DHR och Conny Elf, FiskaiBerg

Säkert!

Besökare upplever svenska besöksmål som trygga. Men, hur skapar man säkra platser och hur bemöter man ryktesspridning om något händer?
Medverkande: Cecilia Cassinger och Ola Thufvesson, Lunds universitet samt Anders Fridehäll, Liseberg

Äta ute

Tjänssteresenärer äter cirka 20-30 miljoner måltider ute varje år. De vill gärna ha husmanskost, inte betala för mycket och platser för ensamätare. Hur kan besöksnäringen bättre möta deras behov så att de blir nöjdare kunder?
Medverkande: Joachim Sundqvist, Umeå universitet, Elisabeth Haglund, Hotel Tylösand

Video Title