BFUF – svensk besöksnärings eget verktyg för forskning och innovation

Besöksnäringens FoU-fonds syfte är att främja vetenskaplig forskning, innovationer och utvecklingsprojekt som gagnar företag och anställda inom den svenska besöksnäringen och som bidrar till en positiv utveckling av näringen. Fonden är grundad och finansieras gemensamt av Visita – svensk besöksnäring och Hotell- och Restaurangfacket (HRF). Besöksnäringens företag bidrar genom parterna årligen med cirka 8 miljoner kronor till fondens verksamhet.

BFUF formulerar besöksnäringens behov och identifierar aktörer som kan svara mot behoven. Fonden driver på utvecklingen av kunskap, kompetens och innovationsförmåga inom besöksnäringen. BFUF utlyser forskningsmedel och, initierar egna projekt och kan också säkerställa branschens medfinansiering i statliga utvecklingssatsningar.

Besöksnäringen har etablerat sig som en tung näring för tillväxt och sysselsättning i Sverige, och näringen själv har satt upp höga tillväxtmål. Det ökar i sin tur förväntningarna och kraven på vad företag och organisationer kan leverera i form av utveckling och ökad kompetens. Utan tvivel har besöksnäringen stor potential och ett stort engagemang hos anställda och företagare. Men den har också viktiga utvecklingsområden. Det är en näring med övervägande småföretag och generellt låg lönsamhet. Utrymmet att driva innovationsarbete är begränsat, och få företag jobbar systematiskt med forskning och utveckling. Samtidigt kommer politiska initiativ och ekonomiska satsningar som syftar till att driva besöksnäringen framåt.

Fonden är ett positivt tillskott i en bransch med stark tillväxt och samtidigt stor utvecklingspotential. Besöksnäringen är en ung näring, forskningen om näringen behöver stärkas och forskare inom området kopplas samman.

Parterna finansierar lika stor andel av fondens medel och tillsätter en gemensam styrelse.

Läs våra stadgar här.