BFUF – svensk besöksnärings eget verktyg för forskning och innovation

BFUFs vision är att: ”Besöksnäringen i Sverige utvecklas med stöd av vetenskaplig forskning och strategiskt utvecklingsarbete. Kunskapsöverföringen och interaktionen mellan akademi och praktik fungerar och stärker företag och medarbetare inom besöksnäringen samt främjar besöksnäringens position i samhället. Besöksnäringsrelaterad forskning och utveckling har god finansiering från näringen, statliga och privata forskningsfinansiärer.

BFUF ska främja vetenskaplig forskning, innovationer och utvecklingsprojekt som gagnar företag och anställda inom den svenska besöksnäringen och som bidrar till en positiv utveckling av näringen. 

Fonden är grundad och finansieras gemensamt av Visita – svensk besöksnäring och Hotell- och Restaurangfacket (HRF). Besöksnäringens företag bidrar genom parterna årligen med cirka 8 miljoner kronor till fondens verksamhet.

Prioriterade områden för verksamheten är:

  1. Ändamål – att BFUF är en professionell aktör i FoI systemet
  2. Nyttiggörande och kommunikation
  3. Strategiska samarbetspartners

Parterna finansierar lika stor andel av fondens medel och tillsätter en gemensam styrelse.

Läs våra stadgar här.