Vi lanserar BFUF Play

På BFUF Play finns filmer med färsk kunskap för dig som arbetar inom eller utvecklar besöksnäringen och för studerande på högskolor och branschutbildningar. Du möter forskare som med samarbetspartners i besöksnäringen ger en bransch-anpassad inblick i resultaten från våra projekt. Välj På 2 minuter eller en längre Masterclass på cirka 25.

Läs mer »

Jonathan Yachin är Årets ciceron i besöksnäringen 2021

Han prisas för sin avhandling om mikroföretag. Han visar vilken viktig roll småföretag spelar inom besöksnäringen på landsbygden. Han har studerat hur dessa turistföretag skapar värde, främjar innovation och övervinner utmaningar genom interaktion med sina kunder, sin närmiljö och aktörer i det egna sociala nätverket. Läs mer om Jonathans forskning och de övriga fyra nominerade här.

Läs mer »

Naturligtvis – ny BFUF-rapport

God tillgänglighet är en fråga om både attraktions- och konkurrenskraft i besöksnäringen. Besöksmål och anläggningar som är dåligt tillgänglighetsanpassade riskerar att förlora besökare och affärer. Forskarna har studerat hinder och möjligheter för tillgänglig naturturism. Ladda ner rapporten här, välj BFUFs rapportserie.

Läs mer »

Säkert! Ny BFUF-rapport

Svenska besöksmål upplevs som trygga. Det visar forskare vid Lunds universitet som studerat nio urbana besöksmål i Sverige. Rapporten innehåller rekommendationer för hur besöksmål och destinationer kan arbeta med trygghetsskapande åtgärder. Ladda ner rapporten Säkert! – Upplevd trygghet på svenska besöksmål, välj BFUFs rapportserie.

Läs mer »

Attraktiva arbetsgivare

Hur ska besöksnäringens företag stå sig i konkurrensen både affärsmässigt och om den framtida arbetskraften? De behöver hitta, utveckla och behålla rätt kompetens och uppfattas som attraktiva. Ladda ner BFUFs nya rapport Attraktiva arbetsgivare – Employer branding i besöksnäringen, välj BFUFs rapportserie.

Läs mer »

Här finns en massa kunskap för dig som utvecklar besöksnäringen.

Läs mer »

Äta ute – ny BFUF-rapport

Tillsammans äter tjänsteresenärerna uppskattningsvis 25 till 30 miljoner måltider utanför sitt hem varje år. Trots gruppens stora betydelse för besöksnäringen finns knappt någon forskning alls om den. Tills nu. Ladda ner rapporten Äta ute – vad, var och hur tjänsteresenären äter, välj BFUFs rapportserie.

Läs mer »

Tio år av forskning om svensk besöksnäring

Se BFUFs jubileumsfilm och hör vad bland andra BFUFs forskare, Ibrahim Baylan och Maud Olofsson säger om svensk besöksnäring.

Se videon »

Branschkoden – verktyg för framgångsrikt personalarbete

Det kan vara en utmaning att hitta, och behålla, duktiga medarbetare i besöksnäringen. Hur gör man rent konkret? Branschkoden samlar de bästa verktygen, mallarna och checklistorna för framgångsrikt personalarbete. Den är framtagen av företrädare för branschen. Ladda ner branschkoden under Övriga publikationer här.

Läs mer »

Hur går det för oss? BFUFs rapport om aktuell forskning i svensk besöksnäring

– Alla branscher behöver forskning och innovation. Det är grunden för att utvecklas. I Sverige är vi duktiga på många sätt, men det räcker inte, säger Ibrahim Baylan, näringsminister, i vår rapport. Vi har gjort en kartläggning av pågående forskning med koppling till besöksnäringen. Ljus i horisonten, men fortfarande satsas blygsamt med medel. Ladda ner rapporten här.

Läs mer »
2021-11-24

Jonathan Yachin är Årets ciceron i besöksnäringen 2021

Jonathans avhandling Behind the Scenes of Rural Tourism: A Study of Entrepreneurship in Micro-Firms vann utmärkelsen och 100 000 kronor.

Läs mer »
2021-11-22

Naturligtvis

Ny rapport om inkluderande naturturism. Cirka 20 procent av Sveriges befolkning har någon typ av funktionsnedsättning. Besöksnäringen har mycket att vinna på att öka tillgängligheten.

Läs mer »

Video Title