Ny BFUF-rapport: Tillväxtbransch i förändring

Hur ser besöksnäringen ut år 2030 när det gäller antalet anställda? Vilka nya typer av kompetenser finns och behövs? Och hur behöver branschens utbildningar anpassas?

Läs mer »

Hur ser morgondagens hotell ut?

BFUFs nya rapport om innovationer inom hotellbranschen. Resultat från två forskningsprojekt och en artikel om framtidens hotell.

Morgondagens turist – hur bemöter vi e-generationen?

E-generationen står snart för den största köpkraften inom resor och hotell. Hur ska besöksnäringen bemöta den? Forskningen utförd vid Luleå tekniska universitet. Ladda ner rapporten på Publikationer.

Läs mer »

Kartläggning från BFUF: Vem tänker på besöksnäringen?

Läs BFUFs kartläggning av svensk besöksnäringsforskning 2015. Var forskas det? Om vad? Och vem finansierar? Ladda ner rapporten i vårt publikationsarkiv.

Läs mer »

Rapport från BFUF: Var fungerar besöksnäringen?

Rapporten är en sammanfattning av forskningsprojektet Framgångsfaktorer för besöksnäringskluster som utförts under 2013-2015 vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Läs mer »
2018-12-13

Sikte mot pallen – ny BFUF-rapport om deltagare vid svenska evenemang

Forskare vid Centrum för turism, Göteborgs universitet har studerat hängivna deltagare vid svenska sportevenemang.

Läs mer »
2018-09-20

SCHWEDEN SCHWEDEN – ny BFUF-rapport om tyske turisten

Forskare på Lunds universitet har studerat hur den tyske turisten söker information om svenska besöksmål.

Läs mer »