Årets ciceron 2022

Hummersafaris och hamnhistorier: yrkesfiskares entreprenörskap på den svenska västkusten

Masterclass
På två minuter

Det kustnära yrkesfisket är idag en del av besöksnäringen. Malin Anderssons forskning visar hur det här går till. Det värdskap som yrkesfiskarna bedriver i hamnarna blir som lärotillfällen mellan hamnbesökare och yrkesfiskarna själva. Med en ny roll som yrkesfiskare i den tjänsteinriktade ekonomin och besöksnäringen bidrar de till destinationers och platsers attraktivitet.

Malin Anderssons avhandling Kustnära yrkesfiske i förändring: Från mångsysslare till entreprenör prisades med utmärkelsen Årets ciceron i besöksnäringen 2022.

Medverkande: Malin Andersson, Lunds universitet

Fler filmer

Nyfiken

Sexhandel

Säkert!

Se fler filmer