Årets ciceron 2022

Hummersafaris och hamnhistorier: yrkesfiskares entreprenörskap på den svenska västkusten

Platsutveckling, destination | Naturturism | Företagsutveckling
Masterclass
På två minuter

Det kustnära yrkesfisket är idag en del av besöksnäringen. Malin Anderssons forskning visar hur det här går till. Det värdskap som yrkesfiskarna bedriver i hamnarna blir som lärotillfällen mellan hamnbesökare och yrkesfiskarna själva. Med en ny roll som yrkesfiskare i den tjänsteinriktade ekonomin och besöksnäringen bidrar de till destinationers och platsers attraktivitet.

Malin Anderssons avhandling Kustnära yrkesfiske i förändring: Från mångsysslare till entreprenör prisades med utmärkelsen Årets ciceron i besöksnäringen 2022.

Medverkande: Malin Andersson, Lunds universitet

Fler filmer

Se fler filmer