Kompetent, kunnig och stolt

Vikten av kompetensutveckling i besöksnäringen

Kompetensförsörjning | Arbetsmiljö
Masterclass
På två minuter

Kompetent, Kunnig och stolt handlar om vikten av kreativitet och utvecklingsmöjligheter för anställda i besöksnäringen.

Karolina Parding, professor vid Luleå tekniska universitet och hennes kollegor har studerat hur villkor för lärande och kompetensutveckling ser ut. De har även undersökt hur företag och organisationer tillsammans kan arbeta med sin identitet som arbetsgivare för att skapa ett övergripande ”branschvarumärke”.

Såväl anställda som arbetsgivare och branschföreträdare ser lärande och kompetensutveckling som viktigt. Ett starkt och attraktivt erbjudande som arbetsgivare är viktigt inte bara för besöksnäringens enskilda företag utan också för hela näringen och dess ingående branscher. En branschs rykte och upplevda attraktivitet påverkar hur benägna arbetstagare är att söka sig till företag inom den, alla tjänar på att jobba för att förbättra detta.

Medverkande: Karolina Parding, professor i arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet, Marina Nilsson, ombudsman på HRF och Peter Thomelius, chef kompetensförsörjning på Visita

Här kan du ladda ner handboken i arbetsplatslärande som Karolina rekommenderar.
Länk till handboken.

Fler filmer

Se fler filmer