Årets ciceron 2020

Social marknadsföring genom evenemang

Platsutveckling, destination | Varumärke, marknadsföring | Kultur | Evenemang
Masterclass
På två minuter

Hur kan evenemang skapa långsiktig förändring för samhällets bästa?
Henrik Jutbrings forskning visar att sociala, intensiva och icke-vardagliga upplevelser (liminala platser), som just evenemang, på ett effektivt sätt kan få oss att ändra vårt beteende. Henrik slår fast att evenemang, och därigenom besöksnäringen, har potential att bidra till hållbar samhällsutveckling utanför den egna verksamheten och kan vara ett viktigt komplement till offentliga insatser. Henrik menar att evenemang kan utnyttjas som resurs i utvecklingen av hållbara städer.

Joppe Pihlgren som är verksamhetsledare på Svensk Live berättar om hur de konkret använder sig av Henriks forskning. Bland annat i spridning av Dare to Care som syftar till att motverka sexualbrott både på festivaler och i samhället i stort.

Henrik Jutbrings avhandling Social Marknadsföring genom Evenemang prisades med utmärkelsen Årets ciceron i besöksnäringen 2020.

Fler filmer

Se fler filmer