Årets ciceron 2021

Mikroföretag som skapar värde och utvecklar besöksnäringen

Platsutveckling, destination | Naturturism | Företagsutveckling
Masterclass
På två minuter

De riktigt små besöksnäringsföretagen på landsbygden kan bidra till att destinationer blir mer hållbara och motståndskraftiga (resilienta). Men, hur kan de arbeta med verksamhetsutveckling?

Jonathan Yachin har i sin forskning utgått från att mikroföretagen i många fall är ryggraden i landsbygdsturismen. Förutsättningarna för produkt- och affärsutveckling i dessa små företag är väsentligt olika de i storföretagen. De mindre företagen har ofta väldigt begränsade resurser, ibland handlar det om brist på utbildning och kompetens inom affärsutveckling och inte sällan på ren tid för utvecklingsarbete. Jonathan Yachin menar att mikroföretag kan arbeta för att överkomma dessa begränsningar och skapa värde och utveckling genom interaktion med sina kunder och inom sina nätverk.

Medverkande: Jonathan Yachin, postdoc Mittuniversitetet, Sara Wennerqvist, vd och ägare Wild Nordic, som erbjuder viltskådning i Gästrikland.

Jonathan Yachins avhandling Behind the scenes of rural tourism – a study of entrepreneurship in micro-firms prisades med utmärkelsen Årets ciceron i besöksnäringen 2021.

Fler filmer

Se fler filmer