Naturligtvis

Naturturism | Hållbarhet | Företagsutveckling
Masterclass
På två minuter
Podd

Cirka 20 procent av oss har funktionsnedsättning. Till det kommer alla som kanske är tillfälligt sjuka, skadade eller gravida. Naturturismföretag som utvecklar sin verksamhet så att den blir mer tillgänglig ser en stor efterfrågan. Här finns en outnyttjad potential.
Medverkande: Kristin Godtman Kling och Sandra Wall-Reinius, forskare vid Mittuniversitetet, Karolina Celinska, rättighetspolitisk samordnare på DHR och Conny Elf, projektledare vid FiskaiBerg

Fler filmer

Se fler filmer