Söka forskningsmedel

Vi utlyser forskningsmedel vanligen en gång per år. Sedan 2009 har vi investerat totalt 80 miljoner kronor i forsknings- och utvecklingsprojekt som skapar nytta för besöksnäringen.

Vi främjar vetenskaplig forskning, kunskapsutveckling och innovation som är till nytta för företag och anställda inom den svenska besöksnäringen. Fondens arbete ska bidra till en positiv utveckling av besöksnäringen.

Forskningen ska bidra till:

  • förbättrad lönsamhet och ökad tillväxt för såväl besöksnäringens aktörer som för branschen,
  • att besöksnäringen blir mer attraktiv som sektor för både gäster och publik och företag och individer som är verksamma inom den samt till
  • ökad kunskap och förståelse för besöksnäringen hos dess egna aktörer som anställda och företag samt hos riksdag, regering, myndigheter och organisationer.

Video Title