Publikationer

Vi publicerar rapporter från avslutade forskningsprojekt och andra projekt där BFUF varit delaktig. Här finns också vårt nyhetsbrev INVIT. Du hittar våra publikationer genom att skriva sökord och/eller välja kategorier nedan.

Filtrera på:

Sortera efter:

The imitation game – exploring the double-grip analysis for creating analog wines

INVIT #2 Mars 2024

BFUF Rapport #26
Vart är vi på väg?

“If less is more, how you keeping score?” Outlines of a life cycle assessment method to assess sufficiency

INVIT #1 Januari 2024

INVIT #10 December 2023

Using crossmodal correspondences as a tool in wine communication

INVIT #9 Oktober 2023

BFUFs inspel till regeringens forsknings- och innovationspolitik 2023

Perceptions of climate change and tourism: A deep dive into the forums of Reddit

INVIT #8 September 2023

Workplace learning in transient workplaces: the tourism and hospitality industry in the Arctic region

INVIT #7 September 2023

INVIT #6 Juni 2023