Publikationer

Vi publicerar rapporter från avslutade forskningsprojekt och andra projekt där BFUF varit delaktig. Här finns också vårt nyhetsbrev INVIT. Du hittar våra publikationer genom att skriva sökord och/eller välja kategorier nedan.

Filtrera på:

Sortera efter:

Using crossmodal correspondences as a tool in wine communication

INVIT #9 Oktober 2023

BFUFs inspel till regeringens forsknings- och innovationspolitik 2023

Perceptions of climate change and tourism: A deep dive into the forums of Reddit

INVIT #8 September 2023

Workplace learning in transient workplaces: the tourism and hospitality industry in the Arctic region

INVIT #7 September 2023

INVIT #6 Juni 2023

BFUF Rapport #23
Morgondagens gröna turist? – De unga generationernas syn på hållbarhet och resor

INVIT #5 Maj 2023

BFUF verksamhetsberättelse 2022

INVIT #4 Mars 2023

Let's stay together – The mediating role of self-congruity and place attachment on residents' likelihood to stay

I just work here! Employees as co-creators of the employer brand

INVIT #3 Mars 2023