Digitalisering och visualisering av guidetjänster – ett kommunikativt perspektiv

Mia Larson, universitetslektor, Institutionen för service management och tjänsteforskning, Lunds universitet

Vad handlar forskningsprojektet om?
– Vi är mitt inne i en spännande, växande delningsekonomi där konsumenter och företag hyr, delar, skapar tillsammans eller lånar saker i stället för att äga. Inom besöksnäringen finns flera exempel: Airbnb, Couchsurfing, I like local och Uber. Vi ska undersöka närmare vilka möjligheter och utmaningar den nya ekonomin och digitaliseringen innebär för besöksnäringen.

Varför är detta viktigt?
– Den nya tidens turister kommer i allt högre grad att önska mer personliga och autentiska tjänster. För att möta detta behöver besöksnäringen mer kunskap om hur digitalisering, visualisering och kommunikation kan användas för att skapa både nya tjänster och företag.

Hur ska ni göra?
– Vi ska under två år på nära håll följa ett företag utvecklar en digital nationell plattform för äventyrsturism. Konceptet har utarbetats av en entreprenör – en äventyrsentusiast – under lång tid. När vi kommer in i projektet står han i startgroparna för att genomföra det.

Vilka metoder kommer ni att använda?
– I ett första steg ska vi följa processen med att etablera plattformen. Vi kommer att studera hur entreprenören tillsammans med andra bygger upp företaget, skapar affärsmodeller, företagets identitet och varumärke. I steg två gör vi en så kallad netnografisk studie som innebär att undersöka användarnas – både guider och turister – attityder, beteenden, hur de kommunicerar med varandra på plattformen och om en gemenskap växer fram. Resultaten kommer att sammanfattas i tre vetenskapliga artiklar.

Vad finns på den digitala plattformen?
– Det är en förmedlingstjänst som ska underlätta kommunikationen mellan guider och kunder inom äventyrsturism som till exempel surfing, kajakpaddling och off-piståkning. En bergsguide, off-pist-instruktör eller kitesurfexpert får möjlighet att erbjuda sina tjänster till både en nationell och internationell kundkrets. På plattformen hanteras både bokning och betalning.

Hur kan besöksnäringens företag ha nytta av forskningen?
– Vårt mål är att öka kunskapen om hur besöksnäringens aktörer både kan utveckla och kommunicera sin verksamhet inom delningsekonomin. Förhoppningen är att det ska underlätta skapandet av nya framgångsrika tjänster och nya entreprenörskap. Vi hoppas också att plattformen ska inspirera andra till nya samarbeten.

Medverkande forskare
Mia Larson, universitetslektor, Institutionen för Service Management och tjänsteforskning, Lunds universitet
Cecilia Cassinger, fil. dr, Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet.

Medverkande
Nikola Leijon, ägare och projektledare, Aways AB

Fakta om projektet

Projekt

Digitalisering och visualisering av guidetjänster – ett kommunikativt perspektiv

Forskningsorganisation

Lunds universitet, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Projektledare

Mia Larson

Medverkande

Cecilia Cassinger, Lunds universitet, Nikola Leijon, Aways AB

Tidsperiod

2016 okt – 2018 sept

Belopp

1 500 000 kr

Read about the project in English »


Cecilia Cassinger och Mia Larsson

Medverkande och projektledare

Foto: Lunds universitet


Nikola Leijon

Medverkande

Foto: Nikola Leijon