Kompetent, kunnig och stolt: Lärande som varumärkeslöfte i besöksnäringen

Resultat från projektet

BFUF Rapport #25
Kompetent, kunnig och stolt

Workplace learning in transient workplaces: the tourism and hospitality industry in the Arctic region

BFUF Play

Kompetent, kunnig och stolt

Vikten av kompetensutveckling i besöksnäringen Kompetent, Kunnig och stolt handlar om vikten av kreativitet och utvecklingsmöjligheter för anställda i besöksnäringen….

Maria Ek Styvén, Luleå tekniska universitet, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Vad det handlar projektet om?
– Vi ska undersöka hur viktigt det är med kreativitet och utvecklingsmöjligheter för anställda i besöksnäringen. Vi vill studera på vilket sätt arbetsgivare kan skapa bra villkor för anställda att lära sig saker och utvecklas på jobbet.

Varför behöver besöksnäringen detta?
– Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är nyckelfrågor för besöksnäringen. Nöjda och kunniga medarbetare är avgörande för att företagen ska vara lönsamma, att attrahera ny och behålla sin personal är därmed viktigt. Nu har det varit ett nattsvart år på många sätt, men någonstans kommer en framtid med återhämtning. Då behöver branschen bygga på det positiva och förmedla vad det handlar om att jobba i den.

– Vi vet också sedan tidigare studier att många anställda i besöksnäringen inte ser karriär på det sättet vi kanske menar traditionellt sett. Besöksnäringen i stort kan bli bättre på att visa att den erbjuder en innovativ, spännande och dynamisk arbetsmiljö där individer ges möjlighet att lära sig nya saker, vara kreativa och utvecklas.

Hur ska ni göra?
– Vi kommer att använda tre olika metoder: intervjuer, observationer och kvantitativa studier i form av enkäter. Vi ska intervjua anställda och före detta anställda. De som slutat och bytt till andra branscher är intressanta för att undersöka och fråga vad de lärde sig i besöksnäringen, vad de tycker att jobbet står för, vilka förmågor och kunskaper de fått med sig. Vi gör också intervjuer med arbetsgivare; chefer som exempelvis platschefer, hotell- och restaurangchefer och hr-specialister samt med rekryterare. Genom observationer i form av jobbskuggning ska vi följa medarbetare för att se vad de egentligen gör, vilka kunskaper och förmågor de behöver i sitt jobb. Vi ska också göra enkäter till anställda i besöksnäringen.

Vilka blir era stora utmaningar?
– Först och främst är det den rådande situationen med en pandemi. Allt är osäkert. Vi vet idag inte hur den utvecklas, hur branschen fortsätter att påverkas och hur villiga man kommer att vara att ställa upp på intervjuer.

Vad hoppas ni uppnå?
– Vi hoppas kunna ta fram någon typ av checklista och rekommendationer för arbetsgivare och branschorganisationer när det gäller hur man kan arbeta med lärande och kompetensutveckling i branschen. Jag tror inte det handlar om att anställda går på en extern kurs utan snarare om hur de kan utvecklas inom sin arbetsplats och hur man skapar goda villkor för det. På en övergripande nivå tror vi att det finns behov av ett branschvarumärke, eller industry brand, som visar tydligt vad näringen står för och vad det betyder att arbeta där. Vår ambition är att kunna ringa in det, hur det kan kommuniceras och ge förslag på hur ett varumärke för hela besöksnäringen skulle kunna se ut.

Om forskarna
I projektgruppen ingår Maria Ek Styvén, professor i industriell marknadsföring (projektledare), Karolina Parding, professor i arbetsvetenskap, samt Anna Näppä, doktorand i industriell marknadsföring, alla vid Luleå tekniska universitet.

Referensgrupp
I projektets referensgrupp finns representanter från Luleå Business Region, Swedish Lapland Visitors Board, Region Kalmar län, Bard Branding AB, Stockholm, Beyond Learning AB, Stockholm och Frans Schartaus Handelsinstitut, Stockholm.

Mer om projektet
”De vet vad som får anställda att stanna” – läs intervjun med bland andra Maria Ek Styvén i Hotellrevyn 2022 01 27 här.

Handbok i arbetsplatslärande


Här kan du ladda ner handboken i arbetsplatslärande som Karolina rekommenderar i sin masterclass på BFUF Play.
Länk till handboken.

Fakta om projektet

Projekt

Kompetent, kunnig och stolt: Lärande som varumärkeslöfte i besöksnäringen

Forskningsorganisation

Luleå tekniska universitet

Projektledare

Maria Ek Styvén

Tidsperiod

2021 jan – 2023 feb

Belopp

1 700 000 kr

Read about the project in English »

Maria Ek Styvén

Projektledare

Anna Näppä

Projektmedlem

Karolina Parding

Projektmedlem