Publikationer

Vi publicerar rapporter från avslutade forskningsprojekt och andra projekt där BFUF varit delaktig. Här finns också vårt nyhetsbrev INVIT. Du hittar våra publikationer genom att skriva sökord och/eller välja kategorier nedan.

Filtrera på:

Sortera efter:

INVIT #4 December 2019

På spaning efter framtidens turismforskning, Susanna Heldt Cassel

BFUF remissvar: Forskningsproposition 2016

BFUF Inspel forsknings- och innovationsproposition 2019

INVIT #3 September 2019

BFUF remissvar: Strategisk agenda för livsmedel

INVIT #2 Juni 2019

BFUF Rapport #13
Hur går det för oss? Svensk forskning om turism och besöksnäring 2019

BFUF Rapport #12
Legacy och evenemang – En modell för att arbeta långsiktigt med effekter av evenemang

Arvet efter ett mästerskap

Legacy av idrottsevenemang

BFUF Verksamhetsberättelse 2017

BFUF Verksamhetsberättelse 2018