Publikationer

Vi publicerar rapporter från avslutade forskningsprojekt och andra projekt där BFUF varit delaktig. Här finns också vårt nyhetsbrev INVIT. Du hittar våra publikationer genom att skriva sökord och/eller välja kategorier nedan.

Filtrera på:

Sortera efter:

Högre utbildning Hospitality management

Tillgänglighet i Jämtlandsfjällen – resultat från en studie om inkluderande naturturism och friluftsliv

International Journal of Tourism Cities
The narrative rhythm of terror: a study of the Stockholm terrorist attack and the “Last Night in Sweden” event

Eat, sleep, fly, repeat: meal patterns among swedish business travelers – artikel

INVIT #4 December 2019

På spaning efter framtidens turismforskning, Susanna Heldt Cassel

BFUF remissvar: Forskningsproposition 2016

BFUF Inspel forsknings- och innovationsproposition 2019

INVIT #3 September 2019

BFUF remissvar: Strategisk agenda för livsmedel