Våga ta steget mot interaktiva platsförankrade upplevelser

Resultat från projektet

Action research for digital media innovations: Interventions for destination development

Våga ta steget mot interaktiva platsförankrade upplevelser

Platsbaserade digitala upplevelser
Platsbaserade digitala upplevelser – metodhandbok för innovationer inom besöksnäring

Lotta Braunerhielm, proprefekt/lektor i kulturgeografi, Karlstads universitet

Vad handlar forskningsprojektet om?
– Det handlar om att öka kunskapen om digitalisering och dess effekter inom besöksnäringen. Vi vill visa på behovet av att utveckla digitala lösningar som har en tydlig förankring i platsen och aktörerna som finns där. Vi ska initiera en utvecklings- och innovationsprocess där besöksnärings- och IKT-företag interagerar med lokala aktörer och forskare med målet att öka näringens konkurrenskraft.

Varför är detta viktigt?
– Digitaliseringen av vårt samhälle går snabbt. Inom besöksnäringen finns många små företag som kan ha svårt att hänga med i den, och kanske har de heller inte tillräcklig kunskap för att se teknikens möjligheter. I tidigare forskningsstudier har vi sett att man i platsutveckling ofta tar avstamp i tekniken, man utgår från en teknisk lösning som redan finns och försöker anpassa den. Vi tror på att i stället ta utgångspunkt i platsen och aktörerna där – det unika, platsens historia och människors berättelser både från nutid och dåtid – och utifrån det utveckla upplevelsen. Digitala lösningar kan användas för att förhöja upplevelsen.

Hur ska ni göra?
– Vi samarbetar med två besöksmål: Vildmark i Värmland och Långbans Gruvby utanför Filipstad. Vildmark i Värmland arrangerar timmerflottefärder på Klarälven där man bygger sin egen flotte. Långbans är en av världens mineralrikaste platser där man började bryta järnmalm på 1500-talet.

– Under sommaren 2017 genomförde vi både intervjuer på plats och enkäter för att ta reda på vilken kunskap besökarna hade om besöksmålen innan de kom, vilken information de sökte på plats och om de ville veta mer om platsen. Båda resmålen har en lång och spännande historia och vi ville fånga besökarnas intresse för den. Vi vill också förstå hur besökarna tänker kring och önskar använda digitala hjälpmedel.

– Vi har kompletterat med en djupgående studie där vi intervjuat tidigare anställda på besöksmålen, studieförbund, hembygdsföreningar med flera för att fånga olika bilder och berättelser.

Vad kommer resultatet att bli?
– Vi ska koppla ihop de två intervjudelarna med vår forskning om digitalisering och starta en innovationsprocess. I flera workshopar ska vi tillsammans med besöksmålen, kommunen, länsstyrelsen, länsmuseet med flera samt lokalbefolkning utveckla en prototyp för digitalisering. Tanken är att få fram en generell metodbok eller vägledning för hur man som liten aktör enkelt kan driva en digitaliseringsprocess med målet att öka platsens attraktivitet. Vi kommer också att skriva ett antal vetenskapliga artiklar inom området geomedia.

Hur kan besöksnäringens företag ha nytta av forskningen?
– Vi hoppas kunna inspirera fler företag inom besöksnäringen att tänka i nya banor kring digitaliseringens möjligheter att förhöja upplevelsen av en plats. Vi vill bidra till att öka företagarnas kompetensnivå så att både kan attrahera fler besökare och hitta nya arbetsmetoder och samarbeten för att utveckla sitt besöksmål. På sikt kan det skapa mer konkurrenskraftiga och ekonomiskt hållbara företag och fler arbetstillfällen året runt.

Medverkande forskare
Lotta Braunerhielm, lektor i kulturgeografi, projektledare
Linda Ryan Bengtsson, lektor i media och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet
Laila Gibson, forskare, adj. lärare, Karlstads universitet
André Jansson, professor i media- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet

Deltagare
Vildmark i Värmland
Långbans Gruvby/Värmlands Museum
Sticky Beat, digital innovationsbyrå

Referensgrupp
Cecilia Möller, lektor i turismvetenskap
Andreas Norum, Visit Värmland
Erik Wästlund, CTF, Karlstads universitet

Slutkonferens
Se slutkonferensen från forskningsprojektet Platsbaserade digitala upplevelser (där BFUF-projektet är en del) från februari 2021 här.

Fakta om projektet

Projekt

Våga ta steget mot interaktiva platsförankrade upplevelser

Forskningsorganisation

Karlstads universitet

Projektledare

Lotta Braunerhielm

Medverkande

Lotta Braunerhielm, Linda Ryan Bengtsson, Laila Gibson, André Jansson

Tidsperiod

2016 okt – 2018 dec

Belopp

530 000 kr

Read about the project in English »

Lotta Braunerhielm

Projektledare

Foto: Karlstads universitet

Linda Ryan Bengtsson

Medverkande

Foto: Karlstads universitet

Laila Gibson

Medverkande

Foto: Lars-Gunnar Olsson

André Jansson

Medverkande

Foto: Karlstads universitet