Innovationsledning för en digitaliserad hotellbransch

Resultat från projektet

BFUF Rapport #24
Leda innovation i en digitaliserad hotellbransch

Adapt or Die: Leadership Resilience during Crisis

Läs intervju med Elisabeth Haglund, Hotel Tylösand, som medverkat i projektet, i Besöksliv den 7 november 2023 här.

Karin Högberg, dr., Högskolan Väst

Vad handlar forskningsprojektet om?
– Hotellbranschen har förändrats rejält de senaste fem, tio åren i och med digitaliseringen och intåget av bokningsföretag som Tripadvisor och booking.com. Vi ska följa tre hotellverksamheter som påbörjat egna arbeten med att möta utmaningarna med de digitala plattformarnas inflytande. Vi ska studera deras arbetsprocess, hur den organiseras och leds och vilken ny kunskap och kompetens som behövs hos de anställda inom organisationen.

Varför vill ni undersöka detta?
– De så kallade tredjepartsplattformarna har ett stort antal användare, hotellen syns och får bra marknadsföring på dem. Men det är kostsamt att ha närvaro där eftersom bokningsföretagen tar ut avgifter för sina tjänster. Hotellet kan också lätt hamna i kläm när bokningen blivit felaktig, gäster som bokat rum via en bokningssajt uppfattar inte alltid att hotellet inte själva äger bokningen.

– Många hotell beskriver att det är en stor förlust att inte själva ha tillgång till data om gästerna. Det försvårar arbetet med att utveckla servicen och med att bygga långsiktiga kundrelationer. Branschen har denna fråga på dagordningen och är medveten om att det behövs ett utvecklingsarbete. För det krävs ökad kunskap om hur vi bäst kan organisera innovativt arbete inom hotellverksamhet.

Hur ska ni göra?
– Vi använder oss av kvalitativ forskningsmetod för att samla in våra data. Vi kommer att följa arbetsprocessen i de tre företagen genom observationer på plats, till exempel på arbetsmöten, och göra intervjuer med medarbetare på alla nivåer. Vi vill fånga det narrativa, deras egen beskrivning av utmaningen, vad som behöver göras, hur man gör det och vilket värde de ser.

Hur kan forskningen vara till nytta för hotellföretagen?
– Vår förhoppning är att få fram en typ av modell som praktiskt beskriver hur en innovativ process inom hotellverksamhet kan se ut. Den ska fungera som inspiration för andra företag som vill sätta igång ett innovationsarbete. Om man inte är van vid begreppet innovation eller att jobba med innovationsverksamhet underlättar det att ha goda exempel att titta på och lära av.

Vilka är era utmaningar?
– Det är väldigt mycket material som ska samlas in. Och det ska sammanställas på ett sätt som blir hands-on och möjligt att ta till sig och använda i praktiken. Vår förhoppning är resultatet verkligen blir något som branschen ser ett värde i.

Om forskarna
Projektet leds av Karin Högberg, dr., Högskolan Väst. Hon är specialiserad på sociala medier och digitalisering i organisationer, med särskilt fokus på̊ hotellbranschen. Medverkar gör Carsten Sørensen, dr., forskare vid London School of Economics and Politics, UK, samt gästprofessor vid Högskolan Väst, Lars Svensson, professor i informatik och forskningsansvarig i Arbetsintegrerat Lärande vid Högskolan Väst, samt Ola Henfridsson, Professor of Business Technology vid Miami Herbert Business School.

Medverkande företag
Nordic Choice Hotels, Gullmarstrand Hotell och Konferens samt Hotel Tylösand.

Fakta om projektet

Projekt

Innovationsledning för en digitaliserad hotellbransch

Forskningsorganisation

Högskolan Väst

Projektledare

Karin Högberg

Tidsperiod

2020 jan – 2022 jun

Belopp

1 600 000 kr

Read about the project in English »

Karin Högberg

Projektledare

Carsten Sørensen

Projektmedlem

Lars Svensson

Projektmedlem

Ola Henfridsson

Projektmedlem