Evenemang i siffror

Resultat från projektet

För första gången har Sveriges kultur, idrott och besöksnäring gått samman med syfte att ta fram nationell statistik över Sveriges evenemangsnäring. Det är Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Svenska motionslopp, Visita och BFUF står bakom initiativet, Tillväxtverket är medfinansiär. Syftet med projektet är att utveckla metoder och generera entillförlitlig, robust och samlad statistik över näringen. 

Den 28 och 29 juni presenterades rapporten Evenemang i siffror 2023 i Almedalen på seminariet ”Hur bidrar evenemang till besöksnäringen och Sverige?”. Se sändningen i efterhand här.

Bristen på robust statistik för svensk evenemangssektorn försvårar både prioriteringar i utvecklingen och politiska beslut. Det finns ett stort behov av att få fram bättre underlag och data. Under pandemin blev behovet av ett gemensamt grepp för att beskriva och utveckla evenemang i Sverige ännu mer tydligt.

Projektet Evenemang i siffror steg 1 genomfördes under november 2021 – december 2022 med utvalda sektorer från branschen. Fokus var på kultursektorn och en begränsad del av idrotten.

Organisationerna Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet (RF), Svenska motionslopp och idrottsevenemang, Visita och BFUF stod bakom projektet i Steg 1. Det medfinansierades med 1 500 000 kronor av Tillväxtverket.

Steg 2 har som mål att, utifrån rådande förutsättningar, göra en översyn av möjligheten att ta fram nationell statistik för mötessektorn och för att ta fram mer heltäckande statistik även för idrotten.

I oktober 2022 beviljade Tillväxtverket Evenemang i siffror Steg 2 med ytterligare 1 500 000 kronor. Aktörerna i Steg 2 är; Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Svenska motionslopp och idrottsevenemang, Visita, Swedish Network of Convention bureaus (SNCVB), Göteborg & Co och BFUF. BFUF medverkar som neutral plattform och koordinerar projektet.

Mer om projektet
”Beröringspunkterna har blivit tydliga under pandemin” – läs intervjun med Mikael Brännvall, vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst, Joppe Pihlgren, verksamhetsledare på Svensk Live och Stina Algotson, vd BFUF i Besöksliv 2021 11 23 här.

Den 9 februari 2023 presenterades de första resultaten från projektet på Folk och Kultur i Eskilstuna. Se sändningen här.

Fakta om projektet

Projekt

Evenemang i siffror

Projektansvarig

BFUF

Årtal

2021–2023

Read about the project in English »