Evenemang i siffror

Resultat från projektet

Möjlighetsstudie möten
Evenemang i siffror

Sveriges kultur, idrott och besöksnäring har gått samman med syfte att ta fram nationell statistik över Sveriges evenemangsnäring. Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Svenska motionslopp, Visita och BFUF står bakom initiativet, Tillväxtverket är medfinansiär. Syftet med projektet är att utveckla metoder och generera en tillförlitlig, robust och samlad statistik över näringen. 

Bristen på robust statistik för svensk evenemangssektorn försvårar både prioriteringar i utvecklingen och politiska beslut. Det finns ett stort behov av att få fram bättre underlag och data. Under pandemin blev behovet av ett gemensamt grepp för att beskriva och utveckla evenemang i Sverige ännu mer tydligt.

Projektet Evenemang i siffror steg 1 genomfördes under november 2021 – december 2022 med utvalda sektorer från branschen. Fokus var på kultursektorn och en begränsad del av idrotten.

Organisationerna Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet (RF), Svenska motionslopp och idrottsevenemang, Visita och BFUF stod bakom projektet i Steg 1. Det medfinansierades med 1 500 000 kronor av Tillväxtverket.

I oktober 2022 beviljade Tillväxtverket Evenemang i siffror steg 2 med ytterligare 1 500 000 kronor. Aktörerna har varit; Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Svenska motionslopp och idrottsevenemang, Visita, Swedish Network of Convention bureaus (SNCVB), Göteborg & Co och BFUF. BFUF medverkar som neutral plattform och koordinerar projektet.

Steg 2 har omfattat framtagande av en mer heltäckande statistik för idrotten samt en studie av möjligheten att ta fram nationell statistik för mötessektorn.

Övriga resultat från projektet
Hur stor är evenemangssektorn? Nu presenteras ny nationell statistik
De första resultaten presenterades den 9 februari 2023 på Folk och Kultur i Eskilstuna. Se sändningen här.

Rapporten Evenemang i siffror 2023  presenterades  den 28 och 29 juni 2023 i Almedalen på seminariet ”Hur bidrar evenemang till besöksnäringen och Sverige?”. Se sändningen i här.

Möjlighetsstudie möten färdigställdes i februari 2024.

Rapporten Evenemang i siffror 2024 presenterades den 15 maj 2024 på Strindbergs Intima Teater i Stockkholm. Se inspelningen här.

Press
Beröringspunkterna har blivit tydliga under pandemin
– intervju med Mikael Brännvall, vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst, Joppe Pihlgren, verksamhetsledare på Svensk Live och Stina Algotson, vd BFUF, Besöksliv 2021 11 23 här.

Statistik visar evenemangens värde, Besöksliv 2024 02 13 här.

(Idrotts)Evenemang omsätter 10,3 miljarder, Idrottens affärer 2024 05 15 här.

Fakta om projektet

Projekt

Evenemang i siffror

Projektansvarig

BFUF

Årtal

2021–2023

Read about the project in English »