Krisdriven innovation: från reaktiva åtgärder till nya hållbara turismtjänster i pandemins spår

Maria Ek Styvén, projektledare

Vad handlar projektet om?
– Pandemin har som vi vet haft stor påverkan på besöksnäringen. Krisen har samtidigt inneburit en möjlighet att testa nya idéer, många företag har visat stor förmåga till omställning och innovation. Vi ska undersöka tre perspektiv i spåren av pandemin: förändrade och nya konsumentbeteenden, hur innovativa tjänster skapats och flera aspekter på hållbart företagande. Syftet är att utveckla verktyg för innovationsarbete som företagen i näringen ska kunna använda.

Varför behöver besöksnäringen detta?
– Besöksnäringen står nu inför en omstart. För att klara den måste man förstå konsumenternas ändrade beteende och nya vanor i spår av pandemin, vi kommer inte att gå tillbaka till ”business as usual”. Vad innebär till exempel de nya trenderna ”hemester” och ”svemester” och kommer kunderna att ha andra förväntningar på tillgänglighet och utbud framöver? Omstarten måste också bli hållbar. Besöksnäringens företag är ofta små- eller mikroföretag med marginella resurser att lägga på egen kontinuerlig innovation. De behöver lättillgänglig kunskap om vad som fungerar ur ett kundperspektiv och om vad som är ekonomiskt och miljömässigt hållbart.

Hur ska ni göra?
– I projektet medverkar forskare från tre olika områden: konsumentbeteende, digital tjänsteinnovation och hållbart företagande, en relativt ovanlig konstellation inom besöksnäringsforskning. Vi kommer att samla in data genom fallstudier och intervjuer med företagare och enkäter till konsumenter både i Sverige och utomlands. Till vår hjälp har vi en referensgrupp med representanter från branschföretag och organisationer. I projektets sista fas kommer vi att genomföra flera experimentella workshopar, så kallade designsprintar, där vi utforskar problemställningar och lösningar med målet att sammanfatta detta i rekommendationer och verktyg.

Vilka blir era stora utmaningar?
– Först och främst pandemin i sig, vi vet ju inte i vilken mån företag har möjlighet att ställa upp och sätta av tid. Sen blir det kanske en utmaning för oss att få ihop våra tre perspektiv, den tvärvetenskapliga konstellationen är ny för oss.

Vad hoppas ni uppnå?
– Vi hoppas få fram goda exempel på innovationsprocesser och nya tjänster som flera företag i besöksnäringen ska kunna lära sig av. Genom det kan projektet bidra till ökad kompetens inom proaktivt och banbrytande innovationsarbete och till att stärka både besöksnäringens attraktionskraft och omställningen till hållbar tjänsteutveckling.

Referensgrupp vid projektstart
Annelie Persson, Region Västerbotten Turism, projektledare för ”Det digitala steget”
Annika Fredriksson, Swedish Lapland Visitors Board, VD
Henrik Steberg, utvecklingsledare Destinationsutveckling Sörmland, projektledare för ”Digitalisering och rådgivning för snabb återhämtning i besöksnäringen”.
Ann-Katrin Dolium, Unionen, sakkunnig på hållbarhetsfrågor

Fakta om projektet

Projekt

Krisdriven innovation: från reaktiva åtgärder till nya hållbara turismtjänster i pandemins spår

Forskningsorganisation

Luleå tekniska universitet

Projektledare

Maria Ek Styvén

Medverkande

Åsa Ericson och Thomas Zobel

Tidsperiod

2022 mars – 2024 feb

Belopp

1 600 000 kr

Read about the project in English »

Maria Ek Styvén

professor i marknadsföring

Åsa Ericson

professor i informationssystem

Thomas Zobel

professor i miljöledning