Framtidens mötesindustri: affärsmodeller, interaktioner och värdskap i digitaliseringens tidsålder

Resultat från projektet

BFUF Rapport #27
Framtidens möten

BFUF Play

Framtidens möten

Nya modeller för affärer, interaktion och kommunikation i pandemins spår Framtidens möten handlar om nya modeller för affärer, interaktion och…

Jörgen Eksell, projektledare

Vad det handlar projektet om?
– Vi ska undersöka coronapandemins konsekvenser för svensk mötesindustri genom att titta på hur befintliga affärsmodeller utmanas och hur nya erbjudanden kan paketeras och kommuniceras. Vi ska också studera hur gäster i fysiska, hybrida och digitala möten och konferenser interagerar och vilken roll värdskap och gästfrihet spelar i dessa.

Varför behöver besöksnäringen detta?
– Mötesindustrin har stor betydelse inom besöksnäringen, den genererar besökare och är basen för många destinationer. Nu har den har drabbats hårt av pandemin, vilken tvingat fram förändringar som kan vara starten på en strukturomvandling. Digitaliseringen i branschen har påskyndats samtidigt som hållbarhetstänket ökat. Vi vet inte hur våra nya resmönster, kunders förväntningar och nya beteenden kommer att se ut och behöver därför mer kunskap om framtidens möten.

– Många inom branschen känner mycket stor stolthet i sin yrkesroll, är intresserade av det personliga mötet och att leverera i relation till gäster. När fysiska möten flyttas bort eller sker delvis eller helt  digitalt behöver både anställda och arbetsgivare mer kunskap om vad som händer med erbjudandet, yrkesroller och värdskapet

Hur ska ni göra?
– Vi genomför projektet i tre faser. I den första, en framtidsanalys, undersöker vi pågående trender och förändringar i värdeerbjudande och affärsmodeller. Den andra handlar om att studera hur mening och interaktion skapas i fysiska-, hybrid- och digitala möten. Vi kommer att göra intervjuer med deltagare och med mötesbokare. I tredje fasen, som hänger ihop med fas 2, gör vi en intervjustudie med aktörer inom svensk och internationell besöksnäring för att undersöka hur erbjudandet om värdskap och gästfrihet kan kommuniceras under hybrida och digitala möten.

Vilka blir era stora utmaningar?
– Den första är så klart att mötesbranschen måste komma igång för att vi kunna studera den. En annan kan möjligen vara öppenhet från en del företag kring utveckling och idéer om hur man ska jobba i framtiden.  Det kan finnas sekretess eller viss försiktighet. Men jag upplever att det är en bransch som vill utvecklas och vara i sin samtid, jag hoppas man ska känna förtroende för att dela med sig.

Vad hoppas ni uppnå?
– Vår förhoppning är att kunna bidra till att stärka den svenska mötesindustrin, både enskilda företag och branschen som helhet. Projektet ska ge insikter som kan användas för att utveckla och förfina affärsmodeller, förpacka erbjudanden och till företagens arbete med värdskap. När vi återgår till vardagen har vi en utmaning i att återigen kommunicera det positiva värdet i personliga möten. Vi hoppas kunna säga något om hur mötesarrangörer ska kunna stödja olika typer av möten så att det blir möten av hög kvalitet.

Fakta om projektet

Projekt

Framtidens mötesindustri: affärsmodeller, interaktioner och värdskap i digitaliseringens tidsålder

Forskningsorganisation

Lunds universitet, institutionen för strategisk kommunikation

Projektledare

Jörgen Eksell

Medverkande

Maria Månsson, Malin Andersson och Marlene Wiggill

Tidsperiod

2022 mars – 2024 feb

Belopp

1 600 000 kr

Jörgen Eksell

fil.dr, lektor i strategisk kommunikation

Malin Andersson

fil.dr, postdoktor i strategisk kommunikation

Maria Månsson

fil.dr, lektor i strategisk kommunikation

Marlene Wiggill

fil.dr, docent i strategisk kommunikation