Sexhandel

Hur besöksnäring kan motverka prostitution och sextrafficking

Hållbarhet | Företagsutveckling | Arbetsmiljö
Masterclass
På två minuter
Podd

Att motverka prostitution och människohandel är en hållbarhetsfråga för svensk besöksnäring.

Allt fler hotell har tagit till åtgärder för att hjälpa polisen att förhindra sexhandel. Personalen på hotell lyfts fram som nyckelaktörer i de satsningar och projekt som genomförts för att höja medvetenheten och kunskapen om problemet.

Att prostitution och människohandel för sexuella ändamål äger rum i svensk besöksnäring är ett faktum. Genom mer kunskap och ökad medvetenhet kan detta förhindras och besöksnäringen kan ta ett aktivt ansvar i att motverka och bekämpa denna typ av brottslighet. Genom att bedriva ett aktivt arbete mot sexhandel verkar man för att erbjuda en trygg plats för såväl anställda som gäster men också för att minska förekomsten generellt i samhället. Detta är i linje med FN:s globala hållbarhetsmål 5 om jämställdhet och mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk utveckling.

Medverkande: Mana Farshid och Charlotte Holgersson, båda docenter vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Maria Thulemark, doktor i kulturgeografi Högskolan Dalarna, Pernilla Johansson, ansvarig möten och konferenser Scandic Hotel, Magnus Ljungberg, hållbarhetschef, Scandic Koncernen samt Marie Birgersson, ombudsman och regionalt skyddsombud, Hotell- och restaurangfacket (HRF).

Fler filmer

Se fler filmer