Organisation

Styrelse

Bakre raden: Jonas Siljhammar, Pim van Dorpel (tidigare ledamot), Eva Dunér, Peter Thomelius och Malin Ackholt
Sittande: Peter Hellberg, Elisabeth Haglund och Marina Nilsson
På bilden saknas Hans Kristiansson och Peggy Nyholm.

Malin Ackholt, HRF (ordförande)
Jonas Siljhammar, Visita (vice ordförande)
Eva Dunér, Visita
Elisabeth Haglund, Visita
Hans Kristiansson, HRF
Marina Nilsson, HRF
Peggy Nyholm, HRF
Peter Thomelius, Visita

Adjungerade

Peter Hellberg, Unionen

Ordförandeskapet alterneras årsvis.

Bilder på styrelsen finns att ladda ner under fliken Press.

Kansli

Eva Fohlstedt och Stina Algotson
Stina Algotson
VD
stina@bfuf.se
0707-36 07 01

Eva Fohlstedt
Kommunikationsansvarig
eva@bfuf.se
0768-000 887

Vetenskapligt råd/bedömargrupp

Det vetenskapliga rådets uppgift är att säkerställa att forskningen som får medel från BFUF håller hög vetenskaplig kvalitet. Rådet granskar ansökningarna och gör en bedömning som blir vägledande när BFUFs styrelse fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas.

Rådet som granskar ansökningar inom utlysningen 2023:
Anna Björklund, professor, KTH
Örjan Bodin, professor, Stockholms universitet
Katja Lindqvist, professor, Lunds universitet
Dieter Müller, professor, Umeå universitet
Albina Pashkevich, docent, Högskolan Dalarna
Lars Witell, professor, Linköpings universitet

Fondens parter

BFUF är besöksnäringens parters, Visita och HRF, gemensamma verktyg för forskning och innovation.

Visita är den svenska besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation. Besöksnäringen utgörs till stor del av hotell, restauranger, nöjesparker, campingar, vandrarhem och skid- och spaanläggningar och är en näring som får en allt större samhällsekonomisk betydelse. Visita företräder över 4 500 företag och 6 000 arbetsplatser som tillsammans står för merparten av besöksnäringens totala omsättning. Visita arbetar för att bidra till bättre tillväxt och nya jobb, bland annat genom att verka för bättre villkor och ökad lönsamhet i besöksnäringen och för att få beslutsfattare att se potentialen i densamma. Inom ramen för branschfrågorna bevakar Visita lagstiftning och regleringar inom besöksnäringens områden. Visitas är remissinstans och branschens samlade röst i många olika sammanhang. Som arbetsgivarorganisation är Visita förhandlingspart gentemot fackliga organisationer – där Hotell- och Restaurang Facket (HRF) och Fackförbundet Unionen är de största. Visita förhandlar fram kollektivavtal med respektive fackförbund.
www.visita.se

Hotell- och restaurangfacket (HRF) organiserar 38 000 anställda på hotell, restauranger, barer, nattklubbar, kasinon, konditorier, cateringföretag, bingo- och bowlinghallar, konferens-, turism- och nöjesparksanläggningar. HRF bildades 1918 och är ett förbund inom LO. Medlemmarna jobbar inom en mängd yrken; servitris/servitör, kallskänka, kock, restaurangbiträde, städare, receptionist, portier, croupier, vaktmästare, garderobiär, liftskötare, skidlärare, skoterförare, isbyggare, hundspannsförare, dörrvaktmästare, massör, hudterapeut, bingoutropare, björnskötare m m.
www.hrf.net