BFUF – tio år av viktig besöksnäringsforskning

Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, bildades den 10 december 2009. BFUF har sedan 2012 beslutat om satsningar på 65 miljoner kronor, varav 11 miljoner kronor tillsammans med Handelsrådet, till 42 vetenskapliga forskningsprojekt. BFUF har även bidragit med över 8 miljoner kronor till ett 20-tal kortare utvecklingsprojekt inom besöksnäringen.

Besöksnäringen växer snabbt, sysselsätter tusentals människor. Många unga och nyanlända får sitt första jobb i vår bransch. Branschen är en viktigt integrationsmotor, en viktig näring och en stor exportindustri. Samtidigt som besöksnäringen växer är den satt i förändring. Det som gällde igår gäller inte idag och kommer inte att gälla framöver. För att inte hamna efter måste vi alla, både företag och anställda utvecklas in takt med nya behov, ny teknik och ny kunskap.

Det är mycket glädjande det material BFUF tagit fram används av både forskare och bransch. Ett exempel på detta är att rapporter ur BFUFs rapportserie laddats ner över 50 000 gånger sedan 2013.

BFUF Play lanserades i december 2021 och där har filmernas olika versioner sammanlagt laddats ner över 2 400 gånger sedan starten. Ett andra exempel är Specialkostguiden som vi under våren tagit fram i samarbete med forskare och praktiker. Den och BFUF-rapporten Har ni Specialkost som publicerades 2020 har tillsammans över 2 000 nedladdningar.

Startade med samarbete mellan VINNOVA och besöksnäringen

BFUF bildades i december 2009 genom Visita – svensk besöksnäring (dåvarande SHR) och HRF (Hotell- och Restaurangfacket). Fondens bildande föregicks av en pilotfas där VINNOVA stöttade uppbyggnadsarbetet med kompetens och finansiering.

Bakgrunden var ett tänkt branschprogram för besöksnäringen som initierades 2006 av den dåvarande regeringen, avsikten var att ge branschen forsknings- och utvecklingsstöd liknande det som fanns i andra branscher. VINNOVA var den myndighet som hanterade forskningsdelen av programmet, och tog under 2006 kontakat med besöksnäringens parter, dåvarande SHR (nu Visita) och HRF för en diskussion om hur ett branschforskningsprogram skulle kunna genomföras.

Samarbetet mellan VINNOVA, SHR och HRF, omfattade i första skedet en analys och inventering av behov och utvecklingsområden i besöksnäringen, och ett beslut om att göra en satsning på en serie pilotprojekt för besöksnäringen. Syftet med pilotprojekten var att inventera ämnesområden för innovationer i besöksnäringen. Andra mål med pilotprogrammet var att skapa nätverk och bidra till kunskapsutbyte inom näringen och mellan näringen och aktörer inom FoU-området.