31st Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research

Symposiet pågår den 19 till 21 september.

Mer information finns på Mittuniversitetets hemsida här.