Attraktiva stadskärnor – spridningskonferens

Välkommen att ta del av forskning och exempel på hur stadskärnor kan bli mer attraktiva genom platsinnovativa synergier mellan handeln och besöksnäringen!
Mer information finns här: www.ltu.se/platsinnovation