Nationell dialog med besöksnäring på agendan

SKL bjuder in till konferens och dialog den 6 december. Sveriges offentliga aktörer, politiker, forskare och ledande tjänstemän samlas för att diskutera besöksnäringens utveckling. Dagen kommer att handla om hur kommuner, regioner och myndigheter genom allianser, samverkansprocesser och partnerskap med andra och varandra kan bidra till samhällsutveckling och till att skapa bra jordmån för näringen. Hur organiserar vi oss för att möta företagens behov och samtidigt ta ansvar för en klok och långsiktig utveckling?

 

Det här är dagen för dig som vill öka din kunskap om besöksnäringen, diskutera utmaningar och bidra till att tydliggöra samhällets roll för näringens utveckling.

 

Vad händer under dagen?

– Inspirerande exempel från Sverige och Norden på samverkansprocesser och partnerskap som givit resultat. Hur går vi från ”pratnerskap”, dvs. att prata om samverkan, till partnerskap som också leder till samhandling?

– Kunskapspass om olika former och organisation av turism- och utvecklingsarbete. Hur organiserar vi oss på bästa sätt?

– Spännande inslag och samtal med beslutsfattare, företagare, forskare och experter om besöksnäringen i samhällsplanering.

– Diskussionspass och workshops kring roller, ansvar och styrning. Ex mål och strategiarbete – vilken styrning behövs? Vilken roll har olika aktörer lokalt, regionalt och nationellt?

– I anslutning till konferensen delas Stora Turismpriset 2018 ut – mingel och prisutdelning!

– Förmöte arrangeras för kommunala politiker kvällen 5 december.

 

Program och anmälan hittar du här.
Förra årets konferens blev fullbokad, anmäl dig redan nu för att försäkra dig om en plats.

 

Tid: kl 10–17 (kaffe serveras från kl 9). Prisutdelning och mingel från kl 17.
Plats: At Six, Brunkebergs Torg, Stockholm.

 

Konferensen vänder sig till dig som är beslutsfattare i kommun, region, riksdag eller statlig myndighet med ansvar för frågor inom bl a samhällsplanering, kollektivtrafik, kultur, fritid, näringsliv och infrastruktur.
Även forskare och näringslivsföreträdare är varmt välkomna!