BFUF utlysning 2021 – sista ansökningsdag

Utlysningens två teman är:
1) Omstart av besöksnäringen – lärdomar av tiden med pandemin att ta med för en hållbar framtid
2) Kommersiell busstrafik post corona – framtiden för bussföretag med verksamhet inriktad mot besöksnäring