BFUFs möte med pågående forskningsprojekt

Vi hälsar forskare med pågående BFUF-projekt välkomna.
Syftet med mötet är att presentera och stämma av status i pågående forskningsprojekt och skapa ett möte mellan forskare och parterna i BFUF.

Program
09.30 Kaffe serveras
10.00 Välkommen – Malin Ackholt och Jonas Siljhammar, BFUF
På gång i BFUF och dagens upplägg, Stina Algotson
Presentationsrunda
10.15 BFUF kommunikation och BFUF Play, Eva Fohlstedt och Mats Borg

10.30 – 10.50 I besöksnäringens “nya normala” – hur värderas turismutbildning?
Tara Duncan, Högskolan Dalarna

10.50 – 11.10  Kompetent, kunnig och stolt: Lärande som varumärkeslöfte i besöksnäringen
Maria Ek Styvén, Luleå tekniska universitet

11.10 – 11.30 Evenemang i siffror Jessica Franzén och Ellinor Fackle Fornius, Stockholms universitet

11.30 – 11.50 Info om Northors 2023 Maria Lexhagen, Mittuniversitetet

11.50 – 12.00 Utlysning 2023 och Årets ciceron i besöksnäringen

12.15 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.20 Minskat klimatavtryck hos vinterturismdestinationer genom att “boosta” hållbara matval
Tobias Heldt, Högskolan Dalarna        

13.20 – 13.40 Klimatsmarta lösningar genom samhällsvetenskapligt experiment
Lusine Margaryan, Mittuniversitetet Östersund

13.40 – 14.00 Framtidens mötesindustri, interaktioner och värdskap i digitaliseringens tidsålde
Jörgen Eksell, Lunds universitet, Campus Helsingborg

14.00 – 14.20 Krisdriven innovation: från reaktiva åtgärder till nya smarta turismtjänster i pandemins spår
Maria Ek Styvén, Luleå tekniska universitet

14.20 – 14.40 Kaffe

14.40 – 15.00 Attraktionskraft och grön omställning – ett webbaserat varumärkes-experiment för besöksnäringens hållbara utveckling, 
Maria Lexhagen, Mittuniversitetet

15.00 – 15.20 Färdväg mot Paris i landskap bortom vägnätet – En studie av potentiell minskad klimatpåverkan och genomförbarhet av åtgärder baserade på tillräcklighet och effektivitet i Svenska Turistföreningen, 
Anna Björklund, Kungl. Tekniska högskolan

15.20 – 15.40 Förrådshushållning i en grön restaurangbransch – förutsättningar för en nygammal hållbar måltidskultur
Matilda Marshall, Umeå universitet

15.40– 15.50                Summering/frågor

15.50 – 17.00               Avslutande mingel