Deadline för nominering till Årets Ciceron i besöksnäringen

Deadline för nominering är 16 september. Årets ciceron är besöksnäringens årliga utmärkelse till en forskare som med sin doktorsavhandling och forskning bidrar till nytta för besöksnäringens företag och anställda.

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism och BFUF har gemensamt instiftat utmärkelsen.

Gå direkt till Årets ciceron här.