Evenemang stärker Sveriges konkurrenskraft och attraktivitet

Ny nationell statistik över evenemangsnäringen

Onsdag den 15 maj kl 09.00–10.00 presenterar vi rapporten Evenemang i siffror 2024 med ny och uppdaterad statistik över svensk evenemangsnäring.

Statistiken har tagits fram i ett unikt samarbete mellan flera aktörer inom idrott och kultur samt några av landets stora biljettbolag. Syftet är att visa evenemangens värde och utveckling över tid. Statistiken innehåller bland annat siffror på vad nationella idrotts- och kulturevenemangs gemensamt bidrar med i form av omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning samt biljettförsäljning och antal aktörer.

Medverkande
Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet
Joppe Pihlgren, verksamhetsledare Svensk Live
Mikael Brännvall, vd Svensk Scenkonst
Jessica Franzén, statistiker Jupel AB
Staffan Movin, ordförande Svenska motionslopp och idrottsevenemang
Monica Haider (S), näringsutskottet
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), näringsutskottet
Thomas Jakobsson, chefsekonom Visita
Stina Algotson, vd BFUF

Tid och plats
Onsdag den 15 maj kl 09.00–10.00. Vi bjuder på kaffe från kl 8.30.
Strindbergs Intima Teater, Barnhusgatan 20, Norra Bantorget, Stockholm
Frukostmötet kommer att streamas i Svensk Scenkonsts Youtube-kanal här.

Anmälan
Anmälan är stängd. Kontakta oss.

Bakgrund
Under 2021 samlades aktörer inom idrott och kultur kring projektet ”Evenemang i siffror” med målet att ta fram nationell, relevant och pålitlig statistik för evenemangsnäringen. Då saknades underlag för att bedöma hur evenemang bidrar till besöksnäringen eller samhället – ekonomiskt eller på andra sätt. Arbetet har finansierats av de medverkande organisationerna med stöd av Tillväxtverket. 

Läs mer om projektet och ladda ner den första rapporten Evenemang i siffror 2023 här.

Kontakt
Stina Algotson, vd BFUF
stina@bfuf.se, 0707-36 07 01
Anna Setzman, chef kommunikation och press Riksidrottsförbundet/
SISU Idrottsutbildarna 
anna.setzman@rfsisu.se, 070-564 52 16
Joppe Pihlgren, verksamhetsledare Svensk Live
joppe@svensklive.se, 0708-76 81 60
Annika af Trolle, kommunikationschef Svensk Scenkonst
annika.af.trolle@svenskscenkonst.se, 070-420 27 75