Evenemangssektorns bidrag till samhällsekonomin

Hur stor är evenemangsnäringen? Hur bidrar evenemangsnäringens verksamheter till näraliggande branscher som besöksnäring och turism?

Den 15 maj presenterades färska siffror som beskriver evenemangssektorns ekonomiska bidrag till Sverige och i antal arbetstillfällen. Statistiken presenterades för första gången förra året. Nu är en större del av idrotten och data från fler biljettbolag är inkluderade. År 2021 samlades Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Svenska Motionslopp och Visita med BFUF (Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond) kring projektet ”Evenemang i siffror” med målet att ta fram nationell relevant och pålitlig statistik. Parterna såg nödvändigheten av att stärka kunskapen om branschen och om hur den kan utvecklas, inte minst som underlag för prioriteringar och politiska beslut. Samtalet kommer att belysa frågor som: Hur stor är evenemangsnäringen? Hur bidrar evenemangsnäringens verksamheter till näraliggande branscher som besöksnäring och turism?

Medverkande: Mikael Brännvall, vd, Svensk Scenkonst, Joppe Pihlgren, verksamhetsansvarig, Svensk Live och Stefan Bergh, generalsekreterare, Riksidrottsförbundet. Samtalet leds av Mattias Hjelmberg, verksamhetsområdeschef Kommunikation, marknad och intressepolitik vid Riksidrottsförbundet.