Framtidens fysiska mötesplats – uppstart

Frukostseminarium: Handels- och besöksnäringen presenterar gemensamma forskningsprojekt

På ett frukostseminarium den 13 september presenteras fyra startklara forskningsprojekt som spänner över viktiga frågor kring framtida fysiska mötesplatser. Satsningen bygger på reella samarbeten mellan branscherna i olika former och projekten kommer att vara till stor nytta för båda näringarna.

 

Program

8.30–8.40 Välkommen
Andreas Hedlund, Handelsrådet, och Eva Fohlstedt, BFUF

 

8.40–8.55 Vi stärker besöks- och handelsnäringen
Ordförande och vice ordförande i BFUF respektive Handelsrådet: Jonas Siljhammar, Malin Ackholt, Susanna Gideonsson och Karin Johansson.

 

8.55–9.15 Intervjuer med projektledarna
Lena Strålsjö, Handelsrådet, och Eva Fohlstedt, BFUF, ställer frågor om projekten.

 

Attraktiva arbetsgivare: Employer branding i handels- och besöksnäring
Projektledare: Maria Ek Styvén Luleå tekniska universitet

 

Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier
Projektledare: Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

 

Den lilla stadens attraktivitet: Vilken roll och betydelse har handeln och besöksnäringen
Projektledare: Oana Mihaescu, Handelns Forskningsinstitut

 

Framtidens kundupplevelser: Digitalisering av tjänster i fysiska mötesplatser som ett sätt skapa mervärde för både företag och kund
Projektledare: Erik Wästlund, Karlstads universitet

 

9.15–9.30 Innovationssystemet inom handel och besöksnäring
Stina Algotson, huvudsekreterare i Utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt

 

 

Läs mer om de fyra beviljade forskningsprojekten i vår projektdatabas här.