Är gröna initiativ och kompetensförsörjning framtiden för besöksnäringens mindre företag?

Maria Ek Styvén, professor i marknadsföring, Tim Foster, bitr. professor i marknadsföring och Karolina Parding,
professor i arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet. Foto: Luleå tekniska universitet

Små och medelstora företag (SMF) inom turist- och besöksnäringen står inför flera utmaningar för att utvecklas och överleva. Några är att attrahera och kompetensutveckla medarbetare samt utveckla gröna och hållbara initiativ.

Några frågeställningar som behandlas:

  • Vilka typer av gröna initiativ och investeringar fokuserar SMF inom turist- och besökssektorn på?
  • Vad behöver de för att fortsätta att ”växa grönt” – för både sitt varumärke och sin verksamhet?
  • Vilken är anställdas och arbetsgivares syn på förutsättningarna för kompetensutveckling i arbetet?
  • Hur kan företag bereda plats för de anställdas lärande?
  • Vad kan gröna investeringar och initiativ leda till i framtiden?

Plats: Webbseminarium – en länk kommer att skickas via e-post till de som registrerar sig
Medverkande: Maria Ek Styvén, Tim Foster och Karolina Parding, Luleå tekniska universitet

Registrera dig här (kostnadsfritt).

Webbinariet arrangeras av ESBRI och Norrlandsnavet vid Luleå tekniska universitet.