Nothing is for nothing

BFUF leder seminarium om forskningsfinansiering på forskarkonferensen Northors i Östersund.


Nothing is for nothing – The position and financial resources for R&D in the areas of hospitality, tourism and the cultural and creative sectors?

Tid: Onsdag den 20 september, kl. 14–15.20.
Medverkande: 
Johan Edman, Mistra, The Swedish foundation for strategic environmental research
Åsa Minoz, Viable Cities (Strategic innovation programme)
Dieter Müller, Umeå university
Stina Algotson, BFUF, the R&D fund of the Swedish hospitality industry
Eva Fohlstedt, BFUF, the R&D fund of the Swedish hospitality industry

Läs mer om konferensen här.

Nordic Society for Tourism and Hospitality Research (NORTHORS) är en plattform för akademisk debatt och utveckling inom turism och besöksnäring i de nordiska länderna – Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. NORTHORS synliggör den nordiska forskningen på den internationella arenan. Varje år anordnas ett forskarsymposium med deltagare från de nordiska länderna.
Läs mer om NORTHORS här.

Läs mer om konferensen här.