Hur stor är evenemangssektorn? 

Den 9 februari presenteras för första gången robusta data som beskriver svensk evenemangssektors ekonomiska bidrag till Sverige och i antal arbetstillfällen.

Under pandemin blev det tydligt att det saknades relevant statistik för att beskriva evenemangsnäringen i Sverige. Några stora aktörer inom näringen; Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Svenska motionslopp och Visita med Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) samlades för ett år sedan kring projektet ”Evenemang i siffror” med målet att ta fram nationell relevant och pålitlig statistik. Parterna såg nödvändigheten av att stärka kunskapen om branschen och om hur den kan utvecklas, inte minst som underlag för prioriteringar och politiska beslut. Projektet Evenemang siffror finansieras av de medverkande organisationerna med stöd av Tillväxtverket.

Välkommen till seminariet torsdag den 9 februari kl 9–9.45.
Plats: Folk och Kultur i Eskilstuna, lokal Auditorium, Munktellmuseet

Medverkande:
Catrin Hulmarker, kommunstyrelsens ordförande (M) Hjo kommun
Jessica Franzén, Jupel AB
Joppe Pihlgren, verksamhetsansvarig Svensk Live
Karolina Moberg, marknads- och kommunikationschef Live Nation
Magnus Aspegren, regional utvecklingsdirektör Region Jämtland
Mathias Bergendahl, vd High Chaparral
Mikael Brännvall, vd Svensk Scenkonst
Staffan Movin, ordf. En svensk klassiker

Moderator: Stina Algotson, vd BFUF

Seminariet är avgiftsfritt men du behöver deltagarpass på Folk och Kultur för att delta på plats. Deltagarpass hittar du här.

Dert inspelade seminariet finns på Svensk Scenkonsts Youtubekanal här.

Folk och Kultur pågår den 8-11 februari. Läs mer här.