2017-03-15

Framtidens fysiska mötesplats

Den 15 mars fattade Handelsrådet och BFUF beslut om vilka forskningsprojekt som tilldelas medel i utlysningen Framtidens fysiska mötesplats.

2017-03-14 kl. Kl 9.30 – 17 Studio Acusticum, Piteå

Platsinnovation för attraktiv stad och glesbygd

Forskningsprojektet Platsinnovationer i Swedish Lapland har undersökt platsens betydelse för tillväxt och innovation. De presenterar sina resultat vid ett seminarium i Piteå.

Forskarna sammanfattar också sina resultat i en populärvetenskaplig bok som kommer att lanseras under våren 2017.

 

 

Läs mer och anmäl dig här. Välkommen! Seminariet är kostnadsfritt.

2016-09-02

Inspirationsseminarium Framtidens fysiska mötesplats

Hur kommer de fysiska mötesplatserna där handel och besöksnäringen möts att se ut i framtiden – detta är frågan i fokus i BFUFs och Handelsrådets gemensamma satsning på en utlysning av forskningsmedel till tvååriga forskningsprojekt.

Medverkande: Claes Göran Sylvén, Ica Flygfyren i Norrtälje och Icas styrelseordförande, Charlotte Skott, Scandinavian Mountains och Ricard Constantinou, entreprenör, Teatern i Ringen, Panini, K-märkt och K25.