2018-12-06 kl. Kl 10-17 At Six, Stockholm

Nationell dialog med besöksnäring på agendan

SKL bjuder in till konferens och dialog den 6 december. Sveriges offentliga aktörer, politiker, forskare och ledande tjänstemän samlas för att diskutera besöksnäringens utveckling. Dagen kommer att handla om hur kommuner, regioner och myndigheter genom allianser, samverkansprocesser och partnerskap med andra och varandra kan bidra till samhällsutveckling och till att skapa bra jordmån för näringen. Hur organiserar vi oss för att möta företagens behov och samtidigt ta ansvar för en klok och långsiktig utveckling?

 

Det här är dagen för dig som vill öka din kunskap om besöksnäringen, diskutera utmaningar och bidra till att tydliggöra samhällets roll för näringens utveckling.

 

Vad händer under dagen?

– Inspirerande exempel från Sverige och Norden på samverkansprocesser och partnerskap som givit resultat. Hur går vi från ”pratnerskap”, dvs. att prata om samverkan, till partnerskap som också leder till samhandling?

– Kunskapspass om olika former och organisation av turism- och utvecklingsarbete. Hur organiserar vi oss på bästa sätt?

– Spännande inslag och samtal med beslutsfattare, företagare, forskare och experter om besöksnäringen i samhällsplanering.

– Diskussionspass och workshops kring roller, ansvar och styrning. Ex mål och strategiarbete – vilken styrning behövs? Vilken roll har olika aktörer lokalt, regionalt och nationellt?

– I anslutning till konferensen delas Stora Turismpriset 2018 ut – mingel och prisutdelning!

– Förmöte arrangeras för kommunala politiker kvällen 5 december.

 

Program och anmälan hittar du här.
Förra årets konferens blev fullbokad, anmäl dig redan nu för att försäkra dig om en plats.

 

Tid: kl 10–17 (kaffe serveras från kl 9). Prisutdelning och mingel från kl 17.
Plats: At Six, Brunkebergs Torg, Stockholm.

 

Konferensen vänder sig till dig som är beslutsfattare i kommun, region, riksdag eller statlig myndighet med ansvar för frågor inom bl a samhällsplanering, kollektivtrafik, kultur, fritid, näringsliv och infrastruktur.
Även forskare och näringslivsföreträdare är varmt välkomna!

2018-11-20 kl. 14-17 Lunds universitet, Campus Helsingborg

Sharing as a new logic of innovation: Platform-based services in city tourism destinations

Läs inbjudan, det detaljerade programmet och anmäl dig här senast den 14 november.

2018-10-10 kl. 9.30 – 16.30 Blackbox, Acusticum Snickargatan 22, Piteå

Attraktiva stadskärnor – spridningskonferens

Välkommen att ta del av forskning och exempel på hur stadskärnor kan bli mer attraktiva genom platsinnovativa synergier mellan handeln och besöksnäringen!
Mer information finns här: www.ltu.se/platsinnovation

2018-06-18 kl. Kl. 14.00

Utlysning 2018 – sista ansökningsdag

Ansökan till utlysning Social hållbarhet i besöksnäringen stänger idag kl 14.

2018-04-19

Forskarseminarium 2018

Forskare från BFUFs forskningsprojekt samlas en heldag i Stockholm den 19 april.

2018-03-16

Ny utlysning – Social hållbarhet i besöksnäringen

BFUF utlyser forskningsmedel.

2017-09-13 kl. Kl 8.30 – 9.30 Paradiset, Regeringsgatan

Framtidens fysiska mötesplats – uppstart

Frukostseminarium: Handels- och besöksnäringen presenterar gemensamma forskningsprojekt

På ett frukostseminarium den 13 september presenteras fyra startklara forskningsprojekt som spänner över viktiga frågor kring framtida fysiska mötesplatser. Satsningen bygger på reella samarbeten mellan branscherna i olika former och projekten kommer att vara till stor nytta för båda näringarna.

 

Program

8.30–8.40 Välkommen
Andreas Hedlund, Handelsrådet, och Eva Fohlstedt, BFUF

 

8.40–8.55 Vi stärker besöks- och handelsnäringen
Ordförande och vice ordförande i BFUF respektive Handelsrådet: Jonas Siljhammar, Malin Ackholt, Susanna Gideonsson och Karin Johansson.

 

8.55–9.15 Intervjuer med projektledarna
Lena Strålsjö, Handelsrådet, och Eva Fohlstedt, BFUF, ställer frågor om projekten.

 

Attraktiva arbetsgivare: Employer branding i handels- och besöksnäring
Projektledare: Maria Ek Styvén Luleå tekniska universitet

 

Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier
Projektledare: Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

 

Den lilla stadens attraktivitet: Vilken roll och betydelse har handeln och besöksnäringen
Projektledare: Oana Mihaescu, Handelns Forskningsinstitut

 

Framtidens kundupplevelser: Digitalisering av tjänster i fysiska mötesplatser som ett sätt skapa mervärde för både företag och kund
Projektledare: Erik Wästlund, Karlstads universitet

 

9.15–9.30 Innovationssystemet inom handel och besöksnäring
Stina Algotson, huvudsekreterare i Utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt

 

 

Läs mer om de fyra beviljade forskningsprojekten i vår projektdatabas här.

 

2017-04-25 kl. 10-18.30 Scandic Hotel Haymarket, Stockholm

Forskarseminarium 2017

Forskare från BFUFs forskningsprojekt samlas en heldag i Stockholm den 25 april.

Mer information kommer.

2017-03-15

Framtidens fysiska mötesplats

Den 15 mars fattade Handelsrådet och BFUF beslut om vilka forskningsprojekt som tilldelas medel i utlysningen Framtidens fysiska mötesplats.

2017-03-14 kl. Kl 9.30 – 17 Studio Acusticum, Piteå

Platsinnovation för attraktiv stad och glesbygd

Forskningsprojektet Platsinnovationer i Swedish Lapland har undersökt platsens betydelse för tillväxt och innovation. De presenterar sina resultat vid ett seminarium i Piteå.

Forskarna sammanfattar också sina resultat i en populärvetenskaplig bok som kommer att lanseras under våren 2017.

 

 

Läs mer och anmäl dig här. Välkommen! Seminariet är kostnadsfritt.