Taste of the Future

BFUF medverkar i en av panelerna på Taste of the Future, där Stockholms gastronomi och besöksnäring samlas för att diskutera och nätverka.

Taste of the Future är en del av Stockholm – European Capital of Gastronomy 2023 där Stockholms Stad, Gastronomiska Akademien, Måltidsakademien och KSLA samverkar med restaurang- och besöksnäring för att lyfta Stockholm som gastronomisk destination.

Mer om programmet här.

Projektpartners: Visit Stockholm, Stockholms Stad, Gastronomiska Akademien, Måltidsakademien och KSLA
Partners: Visita Stockholm och Från Sverige

Foto: Stockholm Gastronomy Conference