11 miljoner till fyra projekt

De beviljade projekten är:

 

Attraktiva arbetsgivare: Employer branding i handels- och besöksnäring
Maria Ek Styvén, Luleå tekniska universitet
1 780 000 kr

 

 

Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier
Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet
1 600 000 kr

 

Den lilla stadens attraktivitet: Vilken roll och betydelse har handeln och besöksnäringen?
Oana Mihaescu, Handelns Forskningsinstitut
3 648 000 kr

 

Framtidens kundupplevelser: Digitalisering av tjänster i fysiska mötesplatser som ett sätt skapa mervärde för både företag och kund
Erik Wästlund, Karlstads universitet
3 961 000 kr

 

Läs pressmeddelandet här.

Fler Nyheter