4,1 miljoner till tre projekt

Projekten som tilldelats medel är:

 

Besöksanledningens vara eller icke-vara: informationsspridningens betydelse för attraktioners framgång
Lunds universitet, Institutionen för service management och tjänstevetenskap,
1 400 000 kronor

 

Enhancing the Attractiveness of Swedish Sport Events: A Study of Participation Events and Highly Involved International Sport Tourists
Göteborgs universitet, Centrum för turism, 1 300 000 kronor

 

Attraktiva varumärken i besöksnäringen – från image till position
Luleå tekniska universitet, 1 400 000 kronor

Läs pressmeddelandet här.

Fler Nyheter