Årets ciceron

Årets ciceron i besöksnäringen är en årlig utmärkelse som BFUF och Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism gemensamt har instiftat.Syftet är att premiera en forskare som med sin doktorsavhandling och forskning kan göra nytta för besöksnäringens företag och anställda.

 

Utmärkelsen på 100 000 kronor premierar en aktuell doktorsavhandling ”med nytta/potentiell nytta för besöksnäringens företag och anställda och som bidrar både till en positiv utveckling av näringen och en hållbar turism i Sverige.”

 

Doktorsavhandlingar med godkänd disputation den 1 januari 2017 eller senare kan nomineras.

 

Årets cicerons hemsida finns information om nomineringsprocessen, bedömningskriterier och formulär för nominering. Deadline för nominering 2020 är torsdag den 29 oktober.

Fler Nyheter