Att resa med hund – forskningsprojekt om hur besöksnäringen kan möta ny målgrupp

Foto: Istock/adamkaz

Under pandemin var det många i både Sverige och Europa som skaffade hund. Hundägare vill gärna ta med sin hund på resa, men det finns många utmaningar med det. Hur kan besöksnäringen möta denna växande målgrupps förväntningar och hantera eventuella problem som kan uppstå? Det ska forskare vid Lunds universitet undersöka i det tvååriga forskningsprojektet.

– Vi ska studera hur svensk besöksnäring och svenska destinationer kan bli mer attraktiva för besökare som reser och semestrar med sina hundar, berättar Jörgen Eksell, fil.dr, institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet, som leder det tvååriga forskningsprojektet.

Mer information

Läs hela intervjun med Jörgen Eksell och mer om forskningsprojektet Att resa med hund – Hundturism med fokus
på livskvalitet och destinationsresiliens 
här

Projektet påbörjas i februari 2024 och kommer att vara klart i januari 2026.

Fler Nyheter