Besöksnäring och handel – har de gemensamma forskningsutmaningar?

På BFUFs och Handelsrådets gemensamma workshop i februari samlades personer från såväl näringsliv som akademi inom handels- och besöksnäringarna. Målet var att få en klarare bild över områden och frågor som bör prioriteras för framtida forsknings- och utvecklingsinsatser. Hållbarhetsfrågor, kompetensförsörjning, framtidens fysiska mötesplatser och digitalisering var några områden som särskilt diskuterades.

 

Ett resultat av workshopen är att BFUF och Handelsrådet nu arbetar vidare mot en gemensam utlysning av forskningsmedel.

 

Läs anteckningar och kommentarer från dagen här.

 

Fler Nyheter