BFUF utlyser forskningsmedel

BFUF söker forskningsprojekt med den övergripande inriktningen forskning relevant för besöksnäringen. Utlysningens två teman är:
1) Omstart av besöksnäringen – lärdomar av tiden med pandemin att ta med för en hållbar framtid
2) Kommersiell busstrafik post corona – marknad och förutsättningar för bussföretag med verksamhet inriktad mot besöksnäring

 

Läs mer om utlysningen här.

Fler Nyheter