En levande fråga som måste vara med varje dag i hotellverksamheten

Malin Roux Johansson, generalsekreterare och grundare av organisationen RealStars.
Foto: Anna Sigvardsson

Organisationen RealStars arbetar mot trafficking i Sverige och på EU-nivå. För tio år sedan tog man initiativ till Hotels Against Trafficking, detta eftersom en stor del av prostitutionen i landet sker på hotell. Många hotell och större kedjor har sedan dess samarbetat med RealStars för att ta krafttag mot trafficking och prostitution.

Sexhandel på hotell är ett känt problem, tidigare kartläggningar har visat att vart fjärde sexköp i Sverige sker på ett hotell.[1] När Göteborgsposten i september 2022 granskade åtal och strafföreläggande för sexköpsbrott mellan januari 2021 till augusti 2022 i Göteborg framgick det att drygt en tredjedel av brotten skett på namngivna hotell.[2]

Enligt den svenska kopplerilagstiftningen är ett hotell skyldigt att agera om man upptäcker sexköp i de egna lokalerna.

Hotels Against Trafficking som del i ett socialt ansvar
– Hotell var den första verksamhet vi började arbeta med på företagsnivå. Eftersom en stor del av prostitutionen sker där blev det naturligt. Vi såg att det behöves ett större grepp om hållbarhetsarbetet och kring hur hotellen arbetar med sitt sociala ansvar (CSR). Vi startade initiativet Hotels Against Trafficking som idag stöttas av drygt tjugo hotell och hotellkedjor i landet.

RealStars samarbetar med hotellen i arbetet mot prostitution och trafficking genom utbildning, föreläsningar och workshopar och är en av få organisationer som stödjer hotell i traffickingfrågor.

– Vi har tagit fram konkreta verktyg som hotell kan använda sig av och vi stöttar dem i arbetet. Verktygen kan användas för att ta fram en anti-trafficking-policy för verksamheten, utbilda personalen i hur man upptäcker misstänkt prostitution och trafficking och för att ta fram nödvändiga checklistor och rutiner. 

Tydlig kommunikation viktig för både anställda och gäster
RealStars tillhandahåller också material som kan hotellen kan använda som stöd i sin externa kommunikation. Budskapet ”This is a Fair Sex Hotel” förklarar för gästerna att hotellet inte ser mellan fingrarna när det gäller prostitution.

– Hotellen som medverkar i Hotels Against Trafficking tycker det är viktigt både att ta ställning och kommunicera att de tar socialt ansvar. De använder gärna vårt material, bland annat skyltar och foldrar på receptionsdisken, som tydligt visar att hotellet ska vara fritt från prostitution, att de har nolltolerans och att de utbildar sin personal regelbundet. De ser att detta stärker deras varumärke. Det är en viktig markering och en jättetydlig signal som också ger stöd till både personal och hotellgäster. Det finns hotell som vill inte skylta av rädsla för att associeras med frågan. Jag ser de hotell som öppet visar att de står för ”Fair Sex” som en del i arbetet mot trafficking som en otrolig framgångsfaktor.

Hållbarhetsfråga som alltid måste finnas på agendan
Frågan om trafficking och prostitution på hotell måste ständigt hållas levande. 

– Det är som med alla hållbarhetsfrågor, de måste vara med varje dag i verksamheten. Vi uppmuntrar till kontinuerligt samarbete kring detta i teamen på arbetsplatsen. Den svenska sexköpslagen som kom 1998 är unik i ett internationellt perspektiv. Många anställda på hotell har troligen inte vuxit upp med en sexköpslag och kommer kanske från kulturer där man inte vill se problematiken. Nu efter pandemin är det också många nyanställda i branschen. Därför är det viktigt att samtala med alla regelbundet.

Förändring är möjlig
Malin ser att medvetenheten om problematiken ökar år för år och att allt fler hotell och företag inom besöksnäringen engagerar sig. Det är möjligt att skapa långsiktig förändring. 

– Nu efter pandemin tar många hotell verkligen krafttag, vi ser det på de många förfrågningar vi får. Det är nödvändigt att branschen är ”committad” och jobbar aktivt med åtgärder hela tiden. Det måste till ett systematiskt arbete med ledarskapet och för att säkra att personalen har verktyg, rutiner och vet hur de ska konfrontera denna typ av brottslighet. Då går det att få en varaktig förändring.

[1] RealStars, november 2022.

[2] https://www.gp.se/nyheter/gp-granskar/marias-vardag-på-hotellet-ständiga-sexköp-trots-ny-lag-1.8160756

Mer information

Ladda ner rapporten Sexhandel här.

Om RealStars
RealStars är en oberoende ideell organisation med syfte att verka för Fair Sex och en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar förebyggande både nationellt och inom EU. Organisationen fokuserar på att eliminera den efterfrågan som driver människohandeln och verkar för spridning av den svenska sexköpslagen.

RealStars grundades 2010 av Malin Roux Johansson. Verksamheten finansieras bland annat via bidrag från offentliga och privata aktörer och genom partnerföretag.

Mer information om Hotels Against Trafficking.

Fler Nyheter